مهندس جوان خاكسار E.ASADJAVANKHAKSAR
اجتماعی خبری(کردشولی) 
به نوشته گری سوی در کتاب مردم در حرکت خود نویسنده ومحقق آمریکائی که تز دوره دکتری خود را در ایران ودر عشایر کردشولی تحقیق نموده ، ایل کردشولی از اصیل ترین مردمان فارسی زبان ایران باستان می باشند که همچونان ایل قشقائی در ایران حضور داشته و کردشولی ها مردمی هستند مسلمان که در سال 1976 تعداد 286 خانوار بوده اند وبزرگ وکوچکی را به خوبی رعایت می کنند کردشولی ها مردمانی با صداقت و مهربان و مهمان نواز  می باشند که به واسطه داشتن  این صفات بسیار خوب زبان زد عام وخاص هستند .که در 120 فرسخی شیراز در سرحد چهاردانگه در اطراف دریاچه کافتر (ییلاق)به سر می برند وزمستان را در شهرهای جهرم و مبارک آباد قیر در( قشلاق) به سر می برند KORDSHULI,     Fars  Province,    Iran
This is a tribe of the Khamsch
Confederation  with the Basserl and 'Arab, or the Arabs tribes. The Kordshull have various traditions  about  their origin, such as
entering  Persia before, or with, the Qashqa'l. Other tradltlons  see them as a breakaway Qashqa'i  or Bakhtiari group,  the latter being more likely as they speak the Lur dialect of Farsi and not the Turklc of the Qashqa'i.  At least two tirehs, or sections, were formerly Bakhtiari sections.  Early in the twentieth century,  they were an Independent  tribe. They were considered  part of the Khamseh Confederation  from 1943 but they did not formally get recognition  as members until
the 1970s, and pol.itical power is
concentrated   in the leaders of the sections.
In the mid•1970s they numbered  353 households,  of which  296 were nomadic -
or 1,700 nomads. The 57 settled households were landowners  or agricultural  laborers living In the summer  pasture area and stili integrated  with the tribal structure.  The Kordshull consider  the sarluul, or the
summer  pasture area in northern  Fars, to be
their homeland  .or vala,,; It Is the Shadkam Valley and lies 120 kilometers (75 ml.) north of Shlraz, TIley have villages, the largest 01 which  is Khongesht, established  In the valleys -   although  the winters are too
 
severe to  keep the sheep there. The wheat and barley crops grown are important  for bread and lodder respectively. Sugar beet and other crops are grown lor sale.

Nomadism
During the summer, the nomadic  majority take their sheep Into nearby mountain pastures dally and their  time Is productive  In terms of carpet weaving. In summer they
live In a lta/lr, or light tent, open on  the south  side. Poorer Kordshuli do not  migrate but winter in the vain", keeping their small flocks in shelters, but they spend the
summer camping  with their  nomadic kinsmen. The nomads  migrate with the onset 01 cold weather  in September.
The Kordshuli do not  feel at horne in the winter pastures some 250 kilometers (150 mi.) to the south. Their six tribal sections, or tirehs, winter widely separated from each other, camping  in the mountains  at around l,()()()meters altitude,  ncar Mobarakabad
and jahrom,  south  of Fars. In this area they compete  for the lower pastures with the Qashqa'l, 'Arab, Basser! and the local
nomadic  pastorallst Kuhaki people, who live
In tents there all year round; the police have to adjudicate  in disputes. They spend the winter In their chador,  or heavy black goat. hair ridge tent with loose stone walls around the base. A wall made of the household
stores divides the Interior, and half Is used for lambs and kids and half for the lamily. Carpets arc laid or the pebble floor, and the most honored  positton  for a guest is to sil against the baggage in the center. The camp, or bei/ah, are formed of both close relatives and more distant  kin who share the same pasture. The members refer to each other as hamsayeh,  or of the same shade,  but each "tenthold,"  or IlIlIIe",  is economically Independent  and they tend to co-operate only in leading the pack trains on migration and In digging wells.
The spring  migration  begins at the Iranian New Year,and is  a time for joy for most nomadic  peoples. TIle Kordshull pack their donkeys and lead them between  IWO brushwood  flres as a symbolic "gateway" to the new year, and it is considered  unlucky
SOUTHWEST    ASIA      287


ادامه مطلب
[ سه شنبه هجدهم مهر ۱۳۹۱ ] [ 22:59 ] [ asadjavankhaksar ]
خنجشت در دیرباز وزمانهای بسار دور به دهکده بافینوس معروف بوده که مرکز آن همان دهویرون یا دهبرون قدیم است که افراسیاب یکی از حاکمان زمان هخامنشیان در آنجا حکم فرما بوده ...بعلت درگیری با مادها درآن زمان مادها شبیخون زده و همه را قتل عام میکنند افراسیاب با تعداد کمی از نظامیان شکست خورده به غاری که در بالای تل جلالی هست پناه می برند سپیده دمان که وارد دهکده میشن میگویند خون جست .بعدازماهها تجدید قوا نموده و به قصد انتقام جویی حمله کرده وبا طبل و دهل شادی کنان برگشته و میگویند خون گشت یعنی انتقام گرفتیم و خون برگشت ...از آنجا بود که فلسفه خنجشت وخونگشت تحت پاس داشتن زبان فارسی نام گزاری شده است ....قدمت خنجشت به زمان یزد گرد سوم در ۱۴۸۶ سال پیش بر میگردد ....اقتباس از کتاب پنجم نظام قدیم ....ادبیات پارسی...

[ دوشنبه هفدهم فروردین ۱۳۹۴ ] [ 17:45 ] [ asadjavankhaksar ]

 الف)‌ پيشينه تاريخي

 1- (زبان، فرهنگ و آداب و رسوم، قوميتها، آثار تاريخي)

آنچه مي‌توان درباره قدمت تاريخي شهرستان اقليد بيان نمود به استناد آثاري است كه از كتب تاريخي و سفرنامه‌هاي جهانگردان بجاي مانده و بيانگر اين است كه اقليد در دوران پيش از اسلام نيز شهري آباد و مطرح بوده است. در كتاب تاريخ فارسنامه ناصري از انتشارات كتابخانه سنايي آمده است كه قدمت اقليد مربوط به دوران ساسانيان است و سنگ نوشته موجود در تل قلات مشتمل بر 21 سطر خط پهلوي (مربوط به سال 1334 هـ .ش) مؤيد اين موضوع است.

مردم شهرستان اقليد مردمي مهمان‌نواز، خونگرم، مومن و متعهد به انقلاب و اسلام و در تمامي صحنه‌ها، مراسم و مناسب‌هاي ويژه حضوري فعال دارند، مردم اين ديار بخاطر اردات قلبي و عقيده محكمي كه با خاندان عصمت و طهارت دارند در اجراي مراسم مذهبي كوشا بوده و برنامه‌هاي متنوعي را در طول سال به اجرا مي‌گذارند. آداب و رسوم مردم نيز منحصر به فرد بوده و تا حدودي دست نخورده باقي مانده است.

شهرستان اقليد داراي آثار باستاني متعددي است از جمله:

حوض دختر گبر، منبر و كتيبه مسجد جامع، قلعه آسپاس، چشمه دزدان، تپه مهرعلي فارسي، تپه فيلي، كتيبه و غار تنگ براق، تپه باستاني باقر آباد، قصر بهرام، قصر گل اندام، تل شاه نشين، تل خنجشت، تپه كوشك زر، تپه نقاره‌خانه، باتلاق بهرام گور، كاروانسراي شاه عباس، شهر نكيسا.

 

 

 

اماكن تفريحي و مذهبي شهرستان عبارتند از :

1-پارك انقلاب، چشمه رسول‌الله (ص)، 3-امامزاده اسماعيل (ع)، 4-درياچه كافتر، 5-چشمه قدمگاه (سده)، 6-آبشار تنگ براق، 7-چشمه چهل شهيدان دژكرد، 8-مسجد جامع، 9-چشمه بالنگان (حاجي‌آباد)، 10-امامزاده زبيده خاتون (ع)، 11-امامزاده زينب خاتون (ع).

ª   زبان

زبان رايج مردم شهرستان فارسي است. بخاطر وجود طوايف مختلف عشاير در نيمي از سال كه جمعيت آنها بالغ بر 40 هزار نفر مي‌رسد زبان تركي قشقايي و عرب باصري نيز رايج است تعدادي از اين عشاير هم بعضاً در روستاها و مركز شهر ساكن هستند.

 

2-موقعيت جغرافيايي و اقليمي

شهرستان اقليد با وسعت 7054 كيلومتر مربع قريب به 7/5 درصد كل مساحت خاكي استان فارس را به خود اختصاص داده است. اين شهرستان داراي دو نقطه شهري اقليد و صد و سه بخش، 9 دهستان و 80 روستا مي‌باشد و در محدوده جغرافيايي 52 درجه و 55 دقيقه طول شرقي و 31 درجه و 13 دقيقه عرض شمالي قرار گرفته است. از شمال به شهرستان آباده، از جنوب به شهرستان‌هاي مرودشت و سپيدان، از شرق به شهرستان خرمبيد و از غرب به استان‌هاي اصفهان و كهكيلويه و بويراحمد محدود مي‌شود. مهمترين دشت‌هاي اين شهرستان عبارتند از: دشت خسروشيرين، دشت بكان، دشت نمدان، مهمترين كوههاي شهرستان نيز عبارتند از: 1-كوه آب سياه، 2-رشته كوه سفيد (كوه بل بلندترين قله آن است)، 3-كوه بكان.

رودخانه سفيد ، رودخانه گاوگدار و رودخانه شادكام مهمترين رودخانه‌هاي شهرستان بوده و درياچه نيز با مساحت ميانگين 23 كيلومتر مربع (در سال‌هاي پر باران حداكثر 48 كيلومتر مربع و در سال‌هاي خشك حداكثر 5 كيلومتر مربع واقع در دشت نمدان يكي از درياچه‌هاي طبيعي آب شيرين فارس است و با وجود عمق ناچيز از نظر زيست‌محيطي و جذب پرندگان مهاجر اهميت زيادي دارد.

شهرستان اقليد جزء مناطق كوهستاني و مرتفع كشور به شمار مي‌رود. ارتفاعات آن دنباله سلسله جبال زاگرس بوده و حداكثر ارتفاع آن از سطح دريا 3943 متر بنام كوه بل در جنوب اقليد است.

داراي زمستان‌هاي سردو تابستان‌هاي معتدل مي‌باشد. حداكثر درجه حرارت برابر با 37 درجه سانتيگراد و حداقل آن 22- درجه سانتيگراد در سردترين ماه سال است. متوسط بارندگي ساليانه در اين شهرستان بين 330-300 ميلي‌متر در مركز شهر و روستاها و 600-400 ميليمتر در ارتفاعات است. اين شهرستان يكي از نواحيي بادخيز استان بوده و اكثر مواقع سال سرعت باد قابل ملاحظه است. بنابر گزارشات واصله سرعت باد به 160 كيلومتر در ساعت نيز رسيده است.

ب)وضعيت فرهنگي و اجتماعي

 

1-ويژگي‌هاي جمعيتي: بر اساس جديدترين آمار و ذكر سال آماربرداري

درصد جمعيت مهاجر

درصد جمعيت عشايري

نرخ باسوادي

نرخ بيكاري

درصد جمعيت فعال

درصد جمعيت روستايي

جمعيت شهرستان در سال 82 در 6 ماه از سال (بهار و تابستان)

جمعيت شهرستان در سال 81 در 6 ماه از سال (پاييز و زمستان)

11000

40000

80%

5/18%

 

7/50%

142242

92242 نفر

 

 

2-آموزش عالي

تعداد مراكز آموزشگاهي، تعداد دانشجويان، رشته‌هاي تحصيلي، تعداد دانشجويان بومي و غيربومي، وضعيت اساتيد و اعضاي علمي، مسائل خاص دانشگاهي از نظر سياسي و صنفي (فعاليتهاي سياسي و اعتراضات).

در اين شهرستان يك واحد دانشگاه آزاد اسلامي فعاليت مي‌نمايد. تعداد كل دانشجويان دانشگاه 2457 نفر است كه از اين تعداد 1207 دانشجوي مرد و 1250 نفر زن مي‌باشند. تعداد اعضاي هيات علمي دانشگاه 21 نفر بوده و تعداد اساتيد حق‌التدريس 90 نفر است، تعداد 28 رشته متفاوت و در مقاطع مختلف در اين دانشگاه وجود دارد. در اين دانشگاه دو تشكل سياسي 1-كاركنان و اساتيد، 2-دانشجويان فعاليت مي‌نمايند.

  

3-آموزش و پرورش

تعداد مدارس، تعداد دانش‌آموزان به تفكيك پسر و دختر (با درصد) ـ مسائل و مشكلات آموزشي

شهرستان اقليد داراي دو اداره آموزش و پرورش اقليد و منطقه سده است كه بطور مستقل فعاليت مي‌نمايند، تعداد آموزشگاهها در شهرستان بشرح زير است:

ـ تعداد مدارس متوسطه 49 واحد

ـ تعداد هنرستان فني و  كار و دانش 7 واحد

ـ تعداد مدارس راهنمايي 75 واحد

ـ تعداد مدارس ابتدايي 120 واحد

ـ تربيت معلم 1 واحد

ـ آموزشكده فني دختران 1 واحد

ـ مدرسه استثنايي 2 واحد

ـ‌ پيش‌دانشگاهي 7 واحد


 

 

 

تعداد دانش‌آموزان تحت پوشش اداره آموزش و پرورش شهرستان اقليد

  

جمع (نفر)

مختلط

پسر

دختر

مقطع

رديف

درصد

تعداد

درصد

تعداد

721

 

 

 

 

 

كودكستان

1

6459

 

44/49

3193

56/50%

3266

ابتدايي

2

4688

 

59/45

2046

41/54

2442

راهنمايي

3

3488

 

2/51

1785

82/49

1703

متوسطه

4

526

 

6/50

266

4/49

260

پيش‌دانشگاهي

5

333

 

100%

333

 

 

هنرستان فني

6

396

 

50%

198

50%

198

هنرستان حرفه‌اي

7

356

 

7/53%

191

3/46

165

كار و دانش

8

65

 

5/75

49

6/24

16

تربيت معلم

9

273

 

 

 

100%

273

آموزشكده دختران

10

1664

 

7/53

894

3/46%

770

كانون فرهنگي تربيتي

11

 

  تعداد دانش‌آموزان تحت پوشش اداره آموزش و پرورش منطقه سده

  

جمع (نفر)

پسر

دختر

مقطع

رديف

درصد

تعداد

درصد

تعداد

1937

49%

950

51%

987

ابتدايي

1

1600

1/53

850

9/46

750

راهنمايي

2

1150

8/47

550

2/52%

600

متوسطه

3

180

3/33

60

7/66

120

پيش‌دانشگاهي

4

80

50%

40

50%

40

كارودانش و فني

5

 

‌  4- تعداد مساجد، حسينه‌ها و امامزادگان

در شهرستان اقليد 22 بقعه متبركه و امامزاده وجود دارد كه زيرنظر اداره اوقاف و هيئت امناء اداره مي‌شود.

تعداد مساجد و تكاياي شهرستان اقليد 90 باب است كه 43 باب آن 25 مسجد و 18 حسينه در شهر اقليد و 47 واحد آن در مراكز روستايي و شهر سده مي‌باشد.

5- آمار شهداء- مفقودين- آزادگان و جانبازان

تعداد شهداي شهرستان 400 نفر- تعداد جانبازان 280 نفر- تعداد مفقودين 22 نفر- تعداد آزادگان 35 نفر- تعداد بسيجيان 38000 نفر- تعداد رزمندگان 12400 نفر.

[ شنبه دوم اسفند ۱۳۹۳ ] [ 18:8 ] [ asadjavankhaksar ]
عطاخان کردشولی کلانتر طایفه کردشولی: در آن زمان خنجشت ،آسپاس ،حاجی آباد ،آب باریک ،کردشول (سه دانگ چشمه رعنا در مالکیت صولت السلطنه (ایلخان قشقائی) –کافتر –نظام آباد وسه دانگ دیگر کردشول مالکیت خانواده قوام السلطنه بود وشخصی بنام حاجی محمد علی خان فیرو زآبادی از قوام کافتر را خریداری کرد ه بود پیش از قدرت گرفتن ؛عطا خان ستوده مقداری زمین در فیروزی آباده وهم در منطقه سرحد که جز مایملک خوانین قشقائی وحاجی محمد علی فیوز آبادی بود خریداری می کند وقتی که خوانین قشقائی ازجریان مطلع می شود،ناراحت شده که چرا شخص دیگری زمین خریداری کرده! برای عبرت دیگران وترساندن مردم وعشایر اورادستگیر می کند وبه آسپاس می برد واورا زیر شکنجه قرار می دهند که چرا زمین خریداری کرده و وی را مجبور می کنند که زمین مزبور را پس بدهد. بطوریکه خود عطاخان (برای حاج سعداله میرزایی تعریف کرده بود) آنقدراورا شکنجه می دهند که ناخن هایش می افتد . وبعد از مدتی اورا آزاد می کنند تا به خنجشت بر گردد . وبعدها برای جبران مافات قناتی بنام باقرآباد در نزدیکی آسپاس به او می دهند که عطاخان قنات را به حسین خان پسر قره محمدبیگ می دهد . عطاخان دارای دوهمسر بودهمسر اولش مرحومه نازدار (نازی) دختر جانی خان کردشولی مرحوم جواد خان عطاپور –ودخترش عالم سلطان ودخترش عالم سلطان امیر قلی خان ستوده در جوانی همسر دومش مرحومه صاحب بی بی دختر شیرخان بیگ شش بلوکی بود واز ایشان پسرهایش بنام های مرحوم امیر حسین خان ستوده- مرحوم الیاس خان ستوده – امیرقلی خان ستوده – علی قلی خان ستوده ودختر هایش حاجیه سودابه -حا جیه پروین زمان ستوده همسر مرحوم حاج علی خان احمدی – خانم تاج ستوده همسر سرهنگ آرچین حاج امان احمدی کردشولی همسرش حاجیه مملکت خسروی عطاخان برای آنکه بتواند قدرت خود را حفظ کند و بر کردشولی وروستاهاسیطره داشته باشد واز دست اندازی طوایف وایلات دیگر در امان باشد چند گزینه را مد نظر داشت ازدواج های سیاسی برای خود وفرزندانش کرد هم زمان با طایفه باصری وصلت کرد مثلا شیرین بانو همسر مشهدی ایازخان محمدی عموی محمد خان ضرغامی خواهر عطاخان بود خواهرش جهان آرا را به ملا بهروز کافتری پسر عمه اش که کد خدای قوام السلطنه در منطقه بوده می دهد. بطوریکه چندین مرتبه به اطرافیانش می گوید اگر خدا زندگی می خواهد بدهد باید مثل بهروز بدهد. دخترعطا خان بنام عالم سلطان همسر حاج ابراهیم خان هوشمند باصری پسر مشهدی ایاز خان بود. لقا سلطان محمدی دختر مشهدی ایاز خان محمدی در جوانی همسر دوم خودرا دختر شیرخان بیگ شش بلوکی انتخاب کرد و برای جواد خان پسر بزرگش هم از همین جا زن گرفت ،برای امیر حسین خان که بعد از او کلانتر ایل کردشولی شد خانم زمان خواهر محمد خان ضرغامی گرفت برای امیر قلی خان ستوده دختر آقای(بامداد) که با یکی از بزرگان دربار نسبت فامیلی داشت گرفت که از لحاظ مشکلات پیش آمده به موقع کمکش می کردند حاجی سودابه دخترش را به حسین خان کیخا کلانتر شش بلوکی داد. برای الیاس خان ستوده از شش بلوکی زن گرفت .تابا دو طایفه وایل بزرگ قرابت ونزدیکی داشته باشد. ودر در گیری های بین دو ایل خمسه وقشقائی با آنها شطرنج سیاست بازی می کرد ولی بیشتر متمایل به قشقائی بود وآنهم با سیاست وتدبیر .که بقول آنهائی که با او برخورد کرده بودند آدم زیرک وکیاس و کاردانی بود.شروع به خرید زمین واملاک بیشتر روستاها کرد مثلا کافتر ابتدا مایملک قوام بود وبه شخصی بنام حاج محمدعلی فیروز آبادی فروخت ونامبرده املاک فوق را به عطاخان فروخت. وبر اساس همین سیاست شد مالک عمده بیشتر روستاها . پیرنیا وعطاخان : حسن پیرنیا استاندار فارس می شود وچون دوست نداشته که در فارس ومنطقه کسی نفوذ نداشته باشد عطاخان وگروهی از متنفذین وملاکین فارس را دستگیر کرده ونامبرده بمدت 6ماه درشیراز زندان وبازداشت بوده واجازه بازگشت به سرحد را نداشته تا اینکه پیرنیا در باغی به قتل می رسد وعطا خان از فرصت بدست آمده استفاده می کند وبه میان طایفه خود بازمی گردد در این زمان کردشولی ها به ملاقات او می روند ودر آنجا شخصی بنام کاکاجان بگ ظهرابی به جهان بخش (پدر علی اکبر ) می گوید نون کور تو کجا اومدی؟ جهان بخش میگه : مو نون نخوردم تا بیام کله ی تورا ببروم،مردم در آن زمان در خنجشت استقبال گرمی از او می کنند . خان: دستگاه خوانین کردشولی علاوه برتیره های گوناگون خود سلسله مراتب بود وتیره های گوناگون کردشولی برای خود یک کدخدا داشتند وهرروستاها هم برای خود کدخدا داشتند .(عطاخان هم مثل بقیه کسانی که حکومت در دست داشتند وقدرت را دوست دارند با اقوام واقربای نزدیک خودحتی با برادران خود خوب نبود وبا آنها به ملایمت ومهربانی برخورد نکردکه نمونه بارز آن مرحوم کربلائی خسرو احمدی –امیر اسلان ومشهدی غضنفر خواهرزاده اش بود )

[ شنبه چهارم بهمن ۱۳۹۳ ] [ 23:59 ] [ asadjavankhaksar ]
روستای امیرآبادکافتر یکی از روستاهای توابع شهرستان اقلید در استان فارس می‌باشد که حدود 2500 نفر جمعیت دارد. این روستا در جنوب اقلید واقع شده و یک دریاچه نیز با نام همین روستا«دریاچه کافتر» در کنار روستا واقع شده‌است. زبان گویشی مردم زبان فارسی اصیل که برخی به صورت فارسی دری (با ریشه کردی )(کردشولی )وبرخی فارسی با گویش خاص کافتری صحبت می کنند شغل اهالی روستا کشاورزی و دامداری بوده که عمدتا به کاشت محصولات صیفی و حبوبات همچون گندم، جو، عدس، نخود، ذرت، لوبیا وهمچنین چغندر قند وپرورش گاو وگوسفند می‌پردازند. مردم آن مردمی رشید متعصب وسیاستمدار می باشند که کوشا وزحمت کش هستند در 2 کیلومتری روستا امامزاده سیدمحمد از نوادگان حضرت ابالفضل میباشد که باچشمه سارهای آب خنک وهوای مطبوع بهاری در فصلهای بهار و تابستان هرساله پذیرای هزاران میهمان و زایر میباشد جهت معرفی امامزاده سید محمد (ع واقع در روستای کافتر؛ دهستان خنجشت ، بخش مرکزی شهرستان اقلید . مطا لبی تقدیم حضورتان می گردد. امیداست مورد قبول حق تعالی قرار بگیرد. اين امامزاده در 79 كيلومترى شهر اقليد و در 2 کیلومتری روستاى كافتر واقع شده است. امامزاده سيد محمد(ع) فرزند عبيدالله فرزند حسن فرزند عبيدالله فرزند حضرت ابا الفضل العباس فرزند حضرت اميرالمومنين عليه السلام که طبق سنگ نبسته ای که موجود می باشد چنین آمده است : در سال عشرین معه بعد از هجرت یکی از نبیره زادگان حضرت عباسعلی بن ابیطالب علیه السلام گذارش به محال سردسیر فارس افتاد و در تحت جبل نزدیک قصر کافوری (کافتر فعلی)به شهادت رسید وپس از شهادت در این مکان دفن شد و از برکات آن حضرت این بود که بعد از دفن ایشان دو چشمه آب یکی از بالای سر ودیگری از پائین پای ایشان جاری شد وهر کس شک کند دچار عذاب خواهد شد حرر من ذالک 1010بعد ازهجریه النبویه. قابل ذکر است که این دو چشمه حتی در سالهای خشک و کم آبی خشک نشده است وآب آن همیشه جاری هست. 1- زائرين بقعه كه بالغ بر هزاران نفرند، از شهرستانى مختلف استان فارس ‍ (لار، مرودشت ، آباده و خرمبيد ؛سعادت شهر، بوانات و بیشتر روستاهای سرحد چهاردانگه و استانهای همجوار مثل (استانهاى اصفهان ، خوزستان و يزد) و ديگر نقاط کشور پهناور ایران ُ به زيارت اين امامزاده عظيم الشان واجب التعظیم مى آيند. 2_ در جوار امامزاده درياچه زيباي کافتر  قرارداشت که متا سفانه چند سالی هست خشک شده وکسی هم به فکر احیای آن نیست (مگر این که سازمان آب مجوز حفر چاه ندهد ویا چاهای اطراف آن را پلمب کند )كه محل صيد ماهى كپور و سياحت زائرين امامزاده بوده است و انواع پرندگان مهاجر هم در آن يافت مى شد، كه برخى از آنها پرندگان مهاجر درياچه های خزر و اروميه و حتی با پرندگانی با پلاک کشورهای خارجی هم دیده می شد. 3_ ضريح قديمى امامزاده که از جنس چوب بسیار خوب وعالی ساخته وپارچه ای سبز زنگ همیشه به روی آن کشیده شده بود به يكى از بقاع متبركه ديگر (امامزاده عباسعلى كوشك زر روستای شهرمیان از توابع شهرستان اقليد) اهدا شده و به جاى آن يك ضريح فلزى كه قسمتهايى از ان آب طلا و نقره مى باشد از راه درآمد امامزاده که عمدتا از نذورات وهدایای مردم وزائرین محترم امام زاده می باشد با حضور باشکوه ومعنوی مردم اقلید وسرحد چهاردانگه در سال 72 ساخته شده است در نزدیکی روستا تلی بزرگ است که قدمت تاریخی آن مربوط به دوره ساسانیان می باشد که این تل معروف است به تل قصر کافوری (یکی از چهار قصر بهرام گور )یا همان کافتر که در قدیم مردم درآن زندگی می کردند .ودر سال 1360 توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی روستای جدید ساخته شد ومردم روستای قدیمی امیرآباد وکافتر وبزن وساکنین امامزاده سیدمحمد به این روستا ی جدید که نامش امیرآباد ،کافتر می باشد منتقل شدند 

[ سه شنبه چهاردهم مرداد ۱۳۹۳ ] [ 23:53 ] [ asadjavankhaksar ]
وات ساپ گروه کردشولی های با افتخار  به مدیریت اسد جوان خاکسار راه اندازی شد: این گروه در راستای ارتباط وهمبستگی بین تک تک اعضاء طایفه کردشولی که هرکدام افتخاری بر دفتر زرین روزگار هستند ودر جای جای استان پهناور فارس سهلا تمام نقاط کشور زندگی می کنند ویا در حال تحصیل هستند تشکیل گردیده وپذیرای تمامی همراه داران طایفه کردشولی می باشد لطفا با همین ایمیلی که در این سایت گذارده شده  ارتباط حاصل فرمایید
[ سه شنبه بیست و سوم اردیبهشت ۱۳۹۳ ] [ 20:1 ] [ asadjavankhaksar ]

بر اساس نتايج سرشماري اجتماعي- اقتصادي عشاير كوچنده در سال 1387، عشاير استان فارس شامل 3 ايل بزرگ قشقايي، خمسه ، لر(ممسني و بويراحمدعليا) و 8 طايفه 1-مستقل جشني، 2-چهار راهي، 3-جبل انارويه، 4-كوهمره سرخي، 5-كوهمره نودان، 6-كوهمره جروق، 7-متفرقه محلي داراب و 8-متفرقه محلي فيروزآباد مي باشند. بر اساس طرح سامانه بندي زيست بوم هاي عشايري استان فارس اطلاعات مربوط به ايلات و طوايف مستقل مستقردر استان به تفكيك دوره استقرار ييلاقي وقشلاقي در جدول شماره 2-2 سایت امور عشایر آمده است . اطلاعات مربوط به تعداد خانوار عشاير برون كوچ استان از نتايچ سرشماري اجتماعي- اقتصادي عشاير كوچنده در سال 1387 استخراج شده است. لازم به توضيح است تعداد خانوار هاي مستقر در ييلاق و قشلاق بر اساس طرح سامانه بندي زيست بوم هاي عشايري استان با نتايج سرشماري اجتماعي- اقتصادي عشاير كوچنده در سال 1387  اندكي تفاوت دارد. در جدول  شماره 2-3 مشخصات عشاير استان بر اساس ايلات و طوايف مستقل و زيررده هاي آنها بر اساس نتايج سرشماري اجتماعي- اقتصادي عشاير كوچنده در سال 1387 نشان داده شده است طایفه مستقل جشنی در واقع طايفه كوچنده ايل خلج از بلوك قنقري (خرم بيد كنوني) هستند، در گذشته تابستان را در سرچهان و زمستان را در جزيره محلي مينگ واقع در درياچه بختگان بسر مي بردند. در حال حاضر عمدتاً در محدوده شهرستان ارسنجان ييلاق و قشلاق دارند.

[ جمعه نوزدهم اردیبهشت ۱۳۹۳ ] [ 22:48 ] [ asadjavankhaksar ]
عشاير اين طايفه در واقع از ايل خلج مي باشند، كه در گذشته تابستان را در بلوك قنقري (خرم بيد كنوني) و زمستان را در جزيره محلي يوسف واقع در درياچه بختگان بسر مي بردند. در حال حاضر عشاير كوچنده آنها در محدوده شهرستانهاي ارسنجان و بوانات حضور دارند. در جدول شماره (2-1) اسامي ايلات وساير طوايف مستقل استان تا سطح تيره بر اساس سرشماري سال 1387 نشان داده شده است.تعدادی از خانوار های ای تیره به عشایر کردشولی مهاجرت نموده وبا وصلت کردن در بین کردشولی ها مانده وبسیار هم متعصب می باشند نسبت به طائفه کردشولی از جمله آنها می توان اولاد سیاخان فرهاد را نام برد

[ جمعه پنجم اردیبهشت ۱۳۹۳ ] [ 21:54 ] [ asadjavankhaksar ]
تصاویر زیبایی از قارچ های کوهی که در کوه های امامزاده سید محمد(کافتر،امیرآباد)رشد می کند

در بهار درکوه های امامزاده سید محمد یکی از موهبت های  الهی رویش قارچهای وحشی در سطح کوهها می باشد که به صورت دو گونه خوراکی و غیر خوراکی یافت می شود  . قارچهای خوراکی وحشی که در کوهستانهای شهرستان اقلید خصوصا کوه های امامزاده سید محمد یافت می شود به دلیل داشتن طعم و بوی خاص طرفداران بسیاری دارد. البته قارچهای سمی در این منطقه بسیارکم می رویند که مردم  در تشخیص آنها دقت زیادی دارند  قارچ خوراکی ماده غذایی سالم ، لذیذ و سرشار از پروتئین است و انواع ویتامینها ، املاح و آنتی اکسیدان ها در آن وجود دارد . قارچ دارای 5-6 درصد پروتئین است که 70 تا 90 درصد آن جذب بدن می گردد همچنین به علت پایین بودن اسید اوریک آن بسیاری از پزشکان مصرف آن را برای سالمندان و مبتلایان به نقرس و بیماری های مربوطه توصیه کرده اند. قارچها هیچ گونه مواد قندی ندارند و همچنین فاقد چربی هستند و از این جهت دارای ارزش غذایی زیادی هستند البته سلولز قارچ غیر قابل هضم است و به همین جهت برای کسانی که هضم مشکلی دارند توصیه نمی شودو معمولا افراد در فصل بهار راهی کوه هاشده واین قارچ های خوشمزه را چیده ومدتی هم بااین قارچ ها امرار معاش می کنند معمولا یک ناهار یا یک شام را با قارچ می گذرانند در برخی از سالها قارچ در کوه ها بسیار زیاد یافت می شود ودر برخی از سالها که معمولا خشکسالی است بسیار کم یافت می شود معمولا کوه های امامزاده سید محمد هیچ کس را هیچ وقت بی بهره نمی گذارد وهیچ کس دست خالی بر نمی گردد.

بد نیست کسانی که قارچ را می خورند بدانند :

بسیاری از مردم،کردشولی وکافتری و... از رفتن به کوه و کندن قارچ برای خوردن لذت می برند، اما شناخت نوع قارچ می تواند مسئله مهمی باشد.

بیش از 38 هزار نوع قارچ وجود دارد که بعضی از آنها سمی اند و بعضی از آنها قابل خوردن می باشند. رنگ، شکل و اندازه ی قارچ ها می تواند خیلی متنوع و مختلف باشد.

این مسئله خیلی مهم است که بتوانید به طور صحیح، قارچ کنده شده را بشناسید تا از خوردن نوع سمی آن دوری نمایید.

فراعنه ی مصر، قارچ را یک خوراکی لذیذ می دانستند و یونانی ها اعتقاد داشتند که قارچ برای جنگاوران در صحنه نبرد، تولید قدرت می کند. رومی ها نیز قارچ را به عنوان یک هدیه از جانب خدا برمی شمردند و آن را فقط در روزهای عید استفاده می کردند. چینی ها از آن به عنوان یک گنج غذایی سالم مصرف می کردند.

امروزه از قارچ ها به خاطر طعم و بافت شان در تهیه غذاها استفاده می کنند. آنها می توانند طعم خودشان را به غذاها بدهند، یا طعم مواد دیگر را به خودشان بگیرند. طعم آنها معمولا در طول پخت افزایش پیدا می کند و شکل شان هم با روش های معمول آشپزی مثل سرخ کردن و خرد کردن حفظ می شود.

قارچ را معمولا به سوپ ،سالاد و ساندویچ اضافه می کنند، یا از آن به عنوان پیش غذا استفاده می نمایند. قارچ ها، شکل زیبایی به غذاها می دهند.

قارچ ها به دو دسته ی وحشی و پرورشی تقسیم می شوند. بعضی از آنها اثرات مفیدی در سلامتی انسان دارند، مثل رقیق کردن خون، جلوگیری از ایجاد و رشد تومورهای سرطانی.

قارچ ها 80 تا 90 درصد، آب دارند و خیلی کم کالری هستند. آنها مقدار کمی چربی و سدیم (نمک) و 8 تا 10 درصد فیبر دارند و یک خوراکی ایده آل برای افرادی هستند که می خواهند وزن و فشار خون شان را کنترل کنند.

مواد مغذی موجود در 100 گرم قارچ خام:

 

انرژی

13 کالری

پروتئین

2 گرم

پتاسیم

320 میلی گرم

مس

1 میلی گرم

اسیدپنتوتنیک(B5)

2 میلی گرم

بیوتین(B7)

12 میکروگرم

اسیدفولیک(B9)

44 میکروگرم

آهن

1 میلی گرم

نیاسین(B3)

3 میلی گرم

فیبر

1 گرم

قارچ، منبع خوب آهن:

در هر 100 گرم قارچ، حدود یک میلی گرم آهن وجود دارد.

برعکس خیلی از مواد غذایی گیاهی، قارچ دارای فیتات نیست. فیتات جذب آهن و بعضی مواد معدنی را در بدن کاهش می دهد. بنابراین آهن موجود در قارچ به سرعت جذب می شود.

قارچ منبع خوب پتاسیم و مس:

قارچ یک منبع عالی پتاسیم می باشد که این ماده به کاهش فشار خون کمک می کند و خطر سکته قلبی را پایین می آورد. به طور متوسط قارچ portabella (تصویر مجاور) حتی از یک عدد موز و یا یک لیوان آب پرتقال هم بیشتر پتاسیم دارد.

یک واحد قارچ که شامل 5 عدد متوسط می باشد، حدود 20 تا 40 درصد نیاز بدن به مس را تأمین می کند و اگر به طور مرتب خورده شود، به کاهش فشار خون کمک کرده و عملکرد سیستم ایمنی بدن را بهبود می بخشد.

تصاویر زیبایی از قارچ های کوهی یا  کمان گوشت  که در کوه های خچیره رشد می یابد :

قارچ منبع غنی از سلنیوم:

سلنیوم آنتی اکسیدانی است که با ویتامین E کار می کند و از سلول ها در برابر صدمات رادیکال های آزاد محافظت می نماید. مطالعات نشان داده است افرادی که دو برابر مقدار توصیه شده در روز سلنیوم مصرف کرده اند، خطر سرطان پروستات در آنها تا 65 درصد کاهش یافته است.

یک مطالعه بر روی افراد مسن نشان داد، مردانی که مقدار سلنیوم خون شان کم است، در مقایسه با آنهایی که سطح سلنیوم خون بالایی دارند، 4 تا 5 برابر بیشتر در معرض سرطان پروستات قرار دارند.

خواص درمانی قارچ ها:

طی قرن ها از انواع قارچ در تهیه داروهای سنتی شرقی برای درمان انواع بیماری ها استفاده می شده است.

به عنوان مثال در ژاپن و چین از قارچ shiitake (تصویر مجاور) برای جلوگیری ازبیماری های قلبی، ایجاد مقاومت در برابر ویروس ها و بیماری ها، درمانخستگی، سرماخوردگی و آنفلوانزا استفاده می شود.

یک نوع از عصاره ی این قارچ، از سیستم ایمنی بدن در مقابل عفونت ها محافظت می کند و فعالیت ضد توموری هم نشان می دهد.

تقویت سیستم ایمنی بدن:

تعدادی از قارچ ها از خانواده poly poraccae در پزشکی بسیار کاربرد دارد.

از این میان در مورد قارچ maiitake تحقیقات وسیعی در غرب انجام شده است. عصاره این قارچ، با افزایش فعالیت گلبول های سفید، سیستم ایمنی بدن را تحریک می کند تا به ویروس ها و باکتری های مهاجم حمله کند.

سرطان:

بیشترین نوع قارچی که در آمریکا استفاده می شود، قارچ دکمه ای سفید (تصویر مجاور)  است.

قارچ دکمه ای به دو شکل دیگر هم وجود دارد: Crimini یا قارچ های قهوه ای با طعم خاکی تر و بافت سفت تر، و قارچ های portabella با چتر بزرگ تر که مزه گوشتی دارند.

تحقیقات اخیر نشان می دهد که قارچ های دکمه ای سفید می توانند احتمال خطر سرطان سینه و سرطان پروستات را کاهش دهند.

عصاره ی قارچ دکمه ای سفید می تواند باعث کاهش تکثیر سلولی در سلول های سرطانی و اندازه تومورها نیز شود.

این اثرات محافظتی می تواند با مصرف 100 گرم قارچ در روز دیده شود.

چگونه قارچ را انتخاب و نگهداری کنیم؟

قارچ هایی را که سالم هستند و صدمه ندیده اند (اوایل باز شدن چترشان می باشند)، بخرید.

با قرار دادن قارچ ها در پاکت کاغذی می توانید تا یک هفته آنها را سالم نگه دارید.

قارچ ها را باید ابتدا به آرامی تمیز کرد و سپس شست. قارچ های پرورشی ممکن است خام هم خورده شوند، اما بیشتر قارچ ها را بایستی به شکل پخته مصرف کرد.

از قارچ ها به صورت تازه، کنسرو شده، خشک شده و فریز شده استفاده می شود.

نکته قابل توجه اینکهقارچ های وحشی را از اماکن قابل اطمینان خریداری کنید، زیرا بعضی از قارچ های وحشی، سمی اند و می توانند به سلامت قلب، کلیه و کبد صدمه بزنند و حتی کشنده باشند.

[ جمعه پنجم اردیبهشت ۱۳۹۳ ] [ 18:51 ] [ asadjavankhaksar ]

مادرم (نازدار )نازی حسینی از زحمت کش ترین مادران دنیا که در سال 1387در سن 58 سالگی با حضرت فاطمه محشور شد .

 


مادر یعنی زندگی 
مادر یعنی عشق 
مادر یعنی مهر 
مادر یعنی اون فرشته ای که با اشکت ، اشک میریزه 
با خنده هات می خنده 
مادر یعنی اون فرشته ای که نگاهش به توئه و با هر...
لبخندت ، زندگی میکنه 
مادر یعنی اون فرشته ای که موهاش سفید میشه برای بزرگ کردنت
و به تو میگه ؛ پیر بشی مادر ، درد و بلات به جونم...
مادر یعنی اون فرشته ای که صبح که خوابی آروم میز صبحونه رو 
میچینه تا وقتی بلند شدی زندگی رو لمس کنی 
مادر یعنی اون فرشته ای که شبایی که غم داری یا مریضی تا صبح 
بالا سرت می شینه و نگرانه 
مادر یعنی اون فرشته ای ، که وقتی موقع کار میگی خسته شدم 
با اینکه پاهاش درد میکنه میگه تو بشین مادر من انجام میدم 
مادر یعنی اون فرشته ای که هیچ وقت باور نمیکنی مریض بشه یا پیر
بشه چون همیشه و توی هر حالتی به روت لبخند میزنه 
مادر یعنی اون فرشته ای که طاقت دیدن اشکاش رو نداری ...
مادر یعنی همه زندگی...

روز مادر را به همه مادر های دنیا خصوصا خواهرانم که الان مادر هستند و به اندازه مادرمرحومم به من محبت دارند وبه همسرم که مادری بسیار خوب و مهربان برای فرزندانم است وبه مادر خانمم که از همسران با وفا وزحمت کش ومهربان شهید است تبریک میگویم چه افسوس که جای مادرم خالیست گمان نمیکنم مادری مثل و مانند مادرم بود همیشه بیادت هستم نازدارم .که نبودت برای همیشه مرا ساکت کرد.از خدا می خواهم تورا با حضرت فاطمه محشور نماید.برای شادی روح تمام مادرهایی که دربین ما نیستند صلوات.


[ شنبه سی ام فروردین ۱۳۹۳ ] [ 20:18 ] [ asadjavankhaksar ]
با نهایت تاسف وتالم ناگه با اطلاع شدیم که همسر دوست عزیزمان جناب آقای حاج پرویر سلطانی فر (مدیر محترم مجتمع گوشت شهرستان اقلید )به رحمت ایزدی پیوست  به همین جهت به این برادر عزیز وفرزندانش وخانواده محترمش تسلیت عرض نموده وبرای این بزرگوار وخانواده وفرزندان صبر جمیل وبرای آن مرحومه غفران الهی مسئلت می نمایم خداوند به تمام بازماندگان این مرحومه برادران وخواهران وخصوصا حاج آقای سلطانی فر صبر عنایت فرماید (از طرف وب سایت اسد جوان خاکسار )

[ شنبه بیست و سوم فروردین ۱۳۹۳ ] [ 0:21 ] [ asadjavankhaksar ]
اولاد قره ای به عده ای از هم وطنان عزیز ودوست داشتنی می گویند که در روستای امیرآباد کافتر زندگی می کنند اینان مردمانی باصداقت ومهربان وزحمت کش هستند که بسیار هم مهمانواز وهم با احترام هستند اصل آنها را که در می یابیم اصالتا کردشولی هستند واز رعیتان امیرحسین خان که سالهاست در این روستا زندگی می کنند خداحافظ ونگهدارشان باشد وخدا بچه هایشان را زیادکند .

[ شنبه شانزدهم فروردین ۱۳۹۳ ] [ 18:14 ] [ asadjavankhaksar ]
روستای سه قلات واقع در 15 کیلومتری روستای خنجشت قرار دارد که مردمانش همگی کردشولی از تیره لری دارای گویش خاص لری کردشولی که شغل آکثر آنها دامداری وکشاورزی می باشد محصول تولیدی آنان گندم ،جو،نخود ،لوبیا و...می باشد مردمانی مهربان ونوعدوست که در مهمانوازی شهره عام وخاص می باشند حدود 200نفر جمعیت دارد از بزرگان این روستا می توان به آقایان مرحوم حاج حسین بیگ محمدی وحاج محمدجان عیدی وحاج الماس عیدی وحاج فرامرز عیدی نام برد که روحشان شاد ویادشان گرامی باد

[ شنبه شانزدهم فروردین ۱۳۹۳ ] [ 0:26 ] [ asadjavankhaksar ]

مواد لازم :

 گوشت ماهیچه گوسفندی  ۵۰۰ گرم
 کنگر  ۲ کیلوگرم
 پیاز داغ  ۳ قاشق سوپخوری
 روغن  ۳ قاشق سوپخوری
 آب  لیموترش ۰٫۵ فنجان
زعفران ۱ قاشق مرباخوری
نمک و فلفل به مقدار لازم


طرز تهیه خورش کنگر :
گوشت را تکه تکه خرد می کنیم و میشوئیم و با پیاز سرخ کرده و ۳ تا ۴ لیوان آب میگذاریم بپزد .
بعد ساقه های کنگر تمیز کرده و تیغ (خار)آن را میگیریم و میشوئیم و با ۳ تا ۴ قاشق روغن کمی سرخ میکنیم و داخل گوشت میریزیم تا کنگر نیز پخته شود ولی زیاد له نشود .
نمک و فلفل و آبلیمو و زعفران سائیده را در خورش میریزیم و میگذاریم خورش آهسته بجوشد و جا بیافتد .
برای نیم کیلو گوشت ۲ کیلو کنگر لازم است کنگر را بعد از تمیز کردن و خارگرفتن و شستن باید کمی سرخ کرد و داخل گوشت ریخت .
خورش کنگر را میشود با نعنا و جعفری آماده کرد ، در اینصورت یک کیلو کنگر کافی است و ترشی آن آب لیمو یا غوره ویا قره قروت محلی است ، خورش کنگر را با قیمه و لیمو عمانی نیز درست میکنند .
بعد از اینکه قیمه و لپه کمی پخت کنگر را سرخ و اضافه می نمایند و کمی رب گوجه فرنگی به آن میزنند .

طرز تهیه ماست کنگر

کنگر يك گياه صحرايي هست. ميگن خارهايي كه روي كنگر هست خاصيت داره. ميگن انگل روده را از بين ميبره و طبع سردي داره. ميتونيد كنكر را تهيه و خارهاي درشت تر را با قيچي گرفته و خارهاي ريز را بگذاريد بمونه خوب بشوئيد و در مقداري آب بگذاريد بپزه تا نرم بشه . بعد ماست محلي تهيه و كنگر را كه آبش گرفته شده را در ماست و كمي نمك و چند پر كرفس يا كرفس خشك اضافه نموده و بگذاريد 4 روز تا 1 هفته در ماست بماند بعد ميل نمائيد. خوشمزه س امتحان كنيد.

خواص درماني کنگر

فصل بهار پر از نوبرانه است، از جمله نوبرانه‌های فصل بهار کنگر است که دارای خواص درمانی زیادی است.عصاره برگ و ریشه کنگر برای جلوگیری از رسوب چربی در جدار رگ‌ها مفید بوده و در درمان یرقان، سوءهاضمه، احساس ناراحتی در معده، نفخ، بی‌اشتهایی، تهوع، اسهال خفیف یا یبوست، نارسایی کبد، دفع مزمن آلبومین و کم‌خونی بعد از جراحی موثر بوده و از کبد در برابر سموم شیمیایی محافظت می‌کند.
ماده سینارین که در عصاره برگ کنگر وجود دارد، باعث کاهش کلسترول خون می‌شود.تحقیقات نشان داده است که سینارین باعث کاهش سطح تری‌گلیسیرید خون نیز می‌شود.
سینارین و ماده دیگری که به عنوان اسیدکافئیک شناخته شده است، کبد را در برابر عفونت حفظ می‌کند و به کبد کمک می‌کند تا بعد از تخریب قسمتی از آن دوباره خود را از نو بسازد.
از آنجایی که کنگر محتوی کربوهیدرات پیچیده غیرقابل هضم به نان اینولین است، خاصیت مسهلی دارد. از طرفی اینولین موجود در کنگر باعث افزایش باکتری‌های مفید و کاهش باکتری‌های مضر در مدفوع می‌شود.
در حقیقت باعث حفظ سلامتی روده شده و احتمالا می‌تواند خطر سرطان روده باریک را کاهش دهد. آنتی‌اکسیدان موجود در کنگر، پوست را در برابر سرطان محافظت می‌کند.
- بهتر است زنان باردار، کودکان، بیماران مبتلا به بیماری شدید کبدی یا کلیوی از مصرف برگ کنگر پرهیز کنند.
- از آنجایی که برگ‌های کنگر محرک انقباض کیسه صفراست. افرادی که سنگ کیسه صفرا دارند، نباید آن را مصرف کنند؛ چرا که افزایش انقباض کیسه صفرا منجر به انسداد مجاری و حتی پارگی کیسه صفرا می‌شود.
- همچنین اشخاصی که نسبت به کنگر یا خواص سینارین حساسیت دارند، باید از مصرف این گیاه پرهیز کنند.

[ جمعه پانزدهم فروردین ۱۳۹۳ ] [ 23:39 ] [ asadjavankhaksar ]
گذاری بر حیات با برکت مرحوم آیت الله حاج سید محمد باقر موحد ابطحی

 ولادت در خانواده­ای ولائی
 
أَلَم تَرَ كَيفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصلُها ثابِتٌ وَفَرعُها فِي السَّماءِ، تُؤتى اُكُلَها كُلَّ حينٍ بِاِذنِ رَبِّها
 
مرحوم آیت الله حاج سید محمدباقر موحد ابطحی شب دوم رمضان سال ۱۳۴۶ه ق (دوم اسفند سال ۱۳۰۶ ه ش) در اصفهان به دنیا آمدند. پدر ایشان، مرحوم آیت الله حاج سید مرتضی موحد ابطحی از علما، خطبا و مدرسین بزرگ اصفهان و در حوزه طب سنتی شخصیتی بسیار شناخته شده بودند که افراد بسیاری با معالجات شگفت­انگیز ایشان بهبود یافته­اند که برای مثال می­توان به معالجه بیماری علامه طباطبایی و نامه تشکر آمیز ایشان در این زمینه اشاره کرد. مادر مرحوم آیت الله حاج سید محمد باقر موحد ابطحی، حاجیه خانم فقیه احمدآبادی، که تأثیر فراوانی از شخصیت پدر (صاحب مکیال المکارم) گرفته بودند، اهل تهجد، توجه و تشرف بودند. گوشه­ای از شخصیت علمی پدر و حالات معنوی مادر مرحوم آیت الله حاج سید محمد باقر موحد ابطحی در کتاب ... منعکس گردیده است.
جدّ مادری آیت الله سید محمد باقر موحد ابطحی، مرحوم آیت الله حاج سید محمدتقی موسوی فقیه احمدآبادی، نویسنده کتاب مکیال المکارم فی فوائد الدعاء للقائم(عج) بودند. این کتاب به امر حضرت بقیه الله الاعظم (عج) نوشته شده است و نام کتاب را نیز آن حضرت برای مؤلف مشخص کرده­اند. آیت الله العظمی صافی گلپایگانی در تعریف این کتاب فرموده­اند: این کتاب یکی از بهترین و جامع ترین کتاب ها در موضوع مهدویت است که در نوع خود بی نظیر و نسخه بهترین ارتباط با ناحیه مقدسه و دعا برای آن حضرت است و سزاوار است همه از آن استفاده کنند و امام شناسی خود را به وسیله آن تکمیل کنند. از دیگر آثار این فقیه والامقام می­توان به ..... اشاره کرد.
 
فراگیری علم
 
يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ
 
مرحوم آیت الله حاج سید محمدباقر موحد ابطحی دروس مقدمات و سطح حوزه را نزد پدر بزرگوارشان و همچنین اساتیدی همچون حضرات آیات حاج آقا رحیم ارباب، حاج سید محمد باقر سده­ای، حاج آقا ضیاء تجویدی، حاج شیخ محمد حسن نجف آبادی، حاج شیخ حبیب الله حبیب آبادی و ... در حوزه علمیه اصفهان فراگرفتند. در 19 سالگی (سال 1365 ه ق، 1324 ه ش)، برای ادامه تحصیل به قم هجرت و در مدرسه حجتیه اقامت گزیدند و پس از مدت کوتاهی، امتحانات پایانی دوره سطح را با موفقیت پشت سرگذاشتند و در درس خارج مرجع عالیقدر جهان تشیع، حضرت آیت الله العظمی بروجردی(ره)، که همان سال و پس از گذشت چهار ماه از رحلت  مرحوم آيت الله العظمى سيد ابوالحسن اصفهانى(ره)، زعامت شیعه را عهده دار شدند، شرکت جستند و از آن زمان تا زمان رحلت آیت الله العظمی بروجردی(ره)، به جز دوره­ کوتاهی که در نجف اشرف بودند یا ایام تعطیلی حوزه علمیه قم، در درس خارج فقه و اصول ایشان شرکت می­کردند. از ویژگی­های بارز مرحوم آیت الله سید محمد باقر موحد ابطحی این بود که، با وجود سن اندک و با آن­که بیش از هزار نفر در درس آیت الله العظمی بروجردی (ره) حاضر بودند، که برخی از آنها بعدا به مرجعیت هم رسیدند، ایشان به طرح پرسش و اشکال درباره مباحث مطرح شده می­پرداختند و از این جهت بین اساتید حوزه و مراجع تقلید به عنوان مستشکل درس آیت الله العظمی بروجردی (ره) شناخته شده بودند.
از دیگر اساتید ایشان در حوزه علمیه قم می­توان به حضرات آیات عظام حاج سید محمد حجت کوه‌کمره‌ای، سید صدر الدین صدر، سید محمدتقی خوانساری، سیداحمد خوانساری، حاج شیخ محمد علی اراکی (که 14 سال در درس خارج فقه ایشان شرکت داشتند و دو دوره از درس اصول ایشان بهره بردند)، امام خمینی (که به مدت 14 سال از درس خارج فقه و اصول ایشان استفاده کردند)، سید محمدرضا گلپایگانی (که به مدت 14 سال در درس خارج فقه ایشان شرکت کرده و یک دوره کامل اصول را نیز نزد ایشان فراگرفتند)، سید احمد خوانساری (که به مدت دو سال در درس فقه (قضاء و شهادات) و اصول ایشان شرکت داشتند)، سید کاظم شریعتمداری، سید محمد محقق داماد  و ... اشاره کرد.
مرحوم آیت الله سید محمد باقر موحد ابطحی در سال 1370 ه ق به نجف اشرف رفتند و دوره کوتاهی نیز در حوزه علمیه نجف از محضر اساتیدی همچون حضرات آیات عظام سید ابوالقاسم خویی، سید عبدالهادی شیرازی، سید محسن حکیم، سید محمود شاهرودی، سیدعلی یثربی و ... استفاده کردند. پس از مدتی ایشان به توصیه فقیه و عارف وارسته، مرحوم آیت الله حاج سید جمال الدین گلپایگانی به قم مراجعت می­کنند.
آیت الله موحد ابطحی در نجف در درس آیت الله سیدعلی یثربی کاشانی شرکت کرده و ایشان را در درس و بحث بسیار قوی دیده بودند. زمانی که آیت الله یثربی به کاشان بازگشتند، آیت الله موحد ابطحی تلاش زیادی کردند تا ایشان را به حوزه علمیه قم بیاورند. در این زمینه آیت الله موحد ابطحی نامه به آیت‌الله العظمی بروجردی می­نویسند که از طرف خود اصالتاً و از طرف فضلای دیگر حوزه وکالتاً از آیت الله یثربی دعوت کنید که به حوزه علمیه قم بیایند. فردا آیت الله العظمی بروجردی به آیت الله موحد ابطحی می­گویند: من از تشریف آوردن آیت الله یثربی به قم استقبال می‌کنم و در حد خودم هم کمک می‌کنم و ایشان هم می‌توانند برای حوزه علمیه قم فواید بسیاری داشته باشند. شما فضلا بروید و از ایشان دعوت کنید و سلام من را هم به ایشان برسانید. آیت الله موحد ابطحی به همراه چند نفر از فضلای حوزه علمیه قم به کاشان می­روند و مدت سه شبانه روز مهمان مرحوم آیت‌الله یثربی بودند و در این سه روز هم از درس ایشان استفاده می­کردند و هم با ایشان بحث و مناظره می­کردند. آیت الله موحد ابطحی، آیت الله یثربی را استادی بسیار صبور و  با استقامت می­دانستند. پس از چند روز آیت الله موحد ابطحی و همراهان به آیت الله یثربی می­گویند: هدف ما از آمدن به کاشان این است که حوزه کاشان برای موقعیت شما کوچک است و شایسته است شما درس و بحث خود را در قم دنبال کنید و ... اما سرانجام آیت الله یثربی متقاعد نمی­شوند که حوزه علمیه کاشان را رها و به قم بیایند. بعد از اینکه ایشان از دنیا رفتند و رحلت کردند.
بعد از فوت مرحوم آیت الله یثربی، آیت الله موحد ابطحی در عالم خواب یا مکاشفه می­بینند که به سمت کاشان پرواز می­کنند و وارد کاشان می­شوند و با جمعیت فراوانی به مسجد آیت الله سید علی یثربی کاشانی می­روند. آیت الله یثربی برای نماز مغرب و عشاء تشریف می­آورند و نماز را می­خوانند و روی منبر بسیار بلندی می­روند و حدود ده دقیقه صحبت می­کنند. در همان عالم خواب کسی به آیت الله موحد ابطحی می­گوید که این آقا (آیت الله کاشانی) مقام بسیار والایی دارند و ...
از آنجا که آیت الله سید مرتضی موحد ابطحی (والد مرحوم آیت الله حاج سید محمد باقر موحد ابطحی) ایشان را منع کرده بودند که قبل از اجتهاد به فراگیری فلسفه بپردازند، آیت الله موحد ابطحی پس از سالها شرکت فعال و مستمر در درس خارج فقه و اصول اساتید بزرگ زمان، و رسیدن به قوه استنباط و نظر درباره معارف اسلامی، به مدت هفت سال دروس فلسفه اسلامی از جمله منظومه سبزواری، اسفار ملاصدرا و شفاء ابن سینا را نزد اساتید فلسفه، به ویژه علامه سید محمد حسین طباطبایی (ره) فراگرفتند و از ایشان اجازه تدریس اسفار گرفتند. شهید بهشتی و شهید مطهری از دوستان ایشان در این دوره بودند. ایشان همچنین از محضر درس اسفار عالم فاضل، فقیه زاهد و حکیم فیلسوف شیخ محمود مفید بیدآبادی (1297-1382 ه ق) استفاده کردند. البته مرحوم آیت الله حاج سید محمد باقر موحد ابطحی، بعدها به خاطر مطالعات و مکاشفاتی که داشتند، به کل فلسفه و کتاب­های فلسفی را کنار گذاشتند و مرتب بیان می­کردند که فلاسفه اسلامی نتوانسته­اند معارف اسلامی، از جمله معاد جسمانی و ... را، به درستی تبیین کنند.
مرحوم آیت الله سید محمد باقر موحد ابطحی در ایام تابستان که حوزه علمیه قم تعطیل بود، در اصفهان دروس طب (نظیر قانون بوعلی سینا، الاسباب و العلامات، شرح اسباب(شرح نفیسی) و ...) را نزد اساتید مطرح آن دوره، از جمله مرحوم والد (آیت الله سید مرتضی موحد ابطحی)  و علامه حاج میرزا محمد طبیب‌زاده فراگرفتند و در زندگی خود بسیار از آموزه­های طب سنتی و اسلامی استفاده می­کردند. ایشان علاوه بر فراگیری کتب طبی، ساعتها در کنار حکیم مشهور میرزا ابوالقاسم گوگردی می­نشستند و کیفیت معاینات و معالجات ایشان را به تفصیل مکتوب می­کردند و از این طریق علم طب را به صورت عملی نیز فرا ­گرفتند. متأسفانه رساله­ای که مرحوم آیت الله حاج سید محمد باقر موحد ابطحی از این طریق تهیه کرده بودند، توسط یکی از دوستان ایشان گرفته می­شود و دیگر به دست ایشان نمی­رسد.
آیت الله سید محمد باقر موحد ابطحی همچنین منطق را نزد مرحوم آیت الله شیخ محمد رضا کلباسی و علوم طبیعی و ریاضی را نزد آیت الله مجد العلماء نجفی فراگرفتند.

آیت الله سید محمد باقر موحد ابطحی در ایام جوانی
 
تدریس دروس سطح و خارج در حوزه علمیه قم و اصفهان و همچنین دروس طبی (قانون بوعلی و شرح اسباب) یکی دیگر از فعالیت­های علمی مرحوم آیت الله سید محمد باقر موحد ابطحی بود که سالها ادامه داشت. ایشان یک سال قبل از پیروزی انقلاب اسلامی بنا به دلایل مختلف به این تصمیم می­رسند که تدریس را رها کرده و وقت خود را وقف احیاء تراث اسلامی گردانند. از شاگردان ایشان می­توان به حضرات آیات مؤمن و طاهری خرم آبادی، محمد یزدی، سید علی موحد ابطحی و ... اشاره کرد.
 
پیشنهاد و مشارکت در تحقیقات اساتید
مرحوم آیت الله موحد ابطحی با توجه به موقعیت علمی خود و ارتباط صمیمانه­ای که با اساتید بزرگوارشان داشتند، کارهای تحقیقاتی­ای را به اساتیدشان پیشنهاد می­کردند و به سهم خود در انجام آن کارها نیز مشارکت می­کردند. برای مثال زمانی که مرحوم آیت الله العظمی بروجردی به مشكلات کتاب وسايل الشيعه اشاره کرده و می­گویند نواقص موجود در این کتاب می­تواند خللى براى اجتهاد ایجاد کند؛ ایشان به صورت خصوصی به آیت الله العظمی بروجردی (ره) عرض می­کنند: آقا! يا اشكالات کتاب وسائل الشیعه را در درس بيان نكنيد، يا اگر بيان مى­كنيد، با توجه به زعامت شیعه و قدرت و امكاناتی که در دست شماست و شاگردانی که دارید، سعی کنید این مشكلات را بر طرف كنيد. روز بعد، مرحوم آیت الله العظمی بروجردی در کلاس درسشان از شاگردان خود می­خواهند که احاديث مرتبط با هر بحثی را بدون تقطیع، جمع­آوری، تنظيم و شماره­گذاری كنند و جزوه­های تهیه شده را به ایشان بدهند. با این کار مواد خام كتاب «جامع الاحاديث الشيعه» فراهم آمد و کار با اشراف آیت الله العظمی بروجردی به انجام رسید. مرحوم آیت الله سید محمد باقر موحد ابطحی نیز در ابتدای این کار كتاب صوم، زكات، خمس، صدقات، صوم و اعتكاف، كه به اندازه دو جلد از كتاب وسايل الشیعه است را، به همراه چند تن از دوستان، از جمله حاج آقا جواد خندق آبادی، حاج آقا جلال گلپایگانی و حاج سید محمد علی موحد ابطحی (اخوی بزرگوارشان) عهده­دار شدند.
در موردی دیگر ایشان به علامه طباطبایی (ره) عرض می­کنند: آقا! شما یک تفسیر دو جلدی در تبریز نوشته­اید. این تفسیر هر چند بسیار خوب و ارزشمند است، اما در شأن جهان تشیع و حوزه علمیه قم نیست و شایسته است شما یک دوره کامل تفسیر آغاز کنید و از شاگردان برجسته خود بخواهید در این کار با شما همکاری کنند و به سبک درس خارج این کار را جلو ببرید. علامه طباطبایی می­فرمایند الان شرایطش فراهم نیست. آیت الله موحد ابطحی که خلاء یک دوره تفسیر سنگین و به روز را در جهان تشیع کاملا حس می­کردند به همراه مرحوم آیت الله حاج آقا مهدی حائری(فرزند مرحوم آیت الله العظمی حاج شیخ عبدالکریم حائری، احیاگر حوزه علمیه قم) جمعی در حدود 41 نفر از طلاب برجسته حوزه علمیه قم (که برخی از آنها امروز از مراجع تقلید و صاحب تفسیر هستند) را گرد هم می­آورند و علامه طباطبایی(ره) هم می­پذیرند که درس خارج تفسیر را از ابتدا تا انتها آغاز کنند و هر شش ماه یک مجلد از این کتاب را برای نشر آماده سازند.
 
تحقیقات و تألیفات
آشنایی مرحوم آیت الله حاج سید محمد باقر موحد ابطحی با امر تحقیق، ایشان را به این نتیجه رسانده بود که انجام کارهای بزرگ علمی، بدون کار گروهی امکان پذیر نیست. به همین خاطر ایشان یکی از اولین موسسات تحقیقاتی حوزوی را در سال 1356، با نام مؤسسه تحقیقات الامام المهدی(عج) تأسیس کردند. محققان این مرکز سالیان دراز، و قبل از تأسیس مدرسه الامام المهدی(عج)، در یکی از اتاق­های منزل شخصی و مسکونی ایشان (واقع در خیابان بهار) زیر نظر آیت الله موحد ابطحی به فعالیت علمی اشتغال داشتند. یکی دیگر از اتاق­های این منزل نیز به رفت و آمدهای شخصیت­های علمی و مراجعات مردمی اختصاص داشت.

تحقیق و نظارت علمی آیت الله سید محمد باقر موحد ابطحی بر فعالیت محققان در موسسه تحقیقاتی الامام المهدی(عج)
 
نتیجه تحقیقات علمی این مؤسسه تحقیقاتی، که تحت اشراف علمی و نظارت دقیق و گام به گام مرحوم آیت الله حاج سید محمد باقر موحد ابطحی قرار داشت، نشر حدود 100 جلد کتاب و آماده سازی حدود 200 جلد کتاب دیگر است؛ که امیدواریم با الطاف حضرت بقیه الله الاعظم (عج) و حمایت مسؤولان و علاقمندان، آثار نهایی شده این مؤسسه هر چه زودتر منتشر گردد. برخی از آثار تحقیقی موسسه تحقیقاتی الامام المهدی(عج) را می­توان به شرح زیر نام برد:
 
در تفسیر و علوم قرآنی:
 
المدخل الی تفسیر الموضوعی للقرآن کریم (10 جلد): این کتاب از اولین آثار تحقیقی و تألیفی مرحوم آیت الله موحد ابطحی است که بیش از 55 سال پیش توسط انتشارات حیدریه نجف اشرف منتشر شد و تنی چند از بزرگان، از جمله مرحوم آیت الله آقا بزرگ تهرانی بر آن تقریظ نوشته­اند. این کتاب در سال 1405 توسط موسسه الامام المهدی با تحقیقات و اضافات در قالب دو جلد تجدید چاپ گردید. المدخل الی تفسیر الموضوعی ترتب موضوعی (نه نزولی) آیات قرآن را بیان می­کند. برای مثال اولین موضوعی که در معارف اسلامی باید از آن سخن رود خداوند است. درباره خداوند باید ابتدا از شأن خالقیت او سخن گفت و بعد از اراده و ربوبیت و ...، بعد باید بحث شرایع، ادیان و پیامبران را از حضرت آدم تا رسول خاتم علیهم صلوات الله مطرح شود و ... در این کتاب ترتیب موضوعی معارف قرآنی با دقت هر چه تمام بیان شده است.
جامع الاخبار و الآثار عن النبى و الائمة الاطهار عليهم  السلام: این کتاب، تفسيرى روايى بر قرآن کریم است. سه جلد اول این کتاب (در حدود ۱۹۰۰ صفحه) در باب فضائل قرآن منتشر شده و 14 مجلد آن آماده انتشار است. به اعتراف برخی از اساتید حوزه این امتیاز برای مرحوم آیت الله موحد ابطحی ثبت شد که در تفسیر قرآن مقدمه­ای تفصیلی درباره فضائل قرآن در نظر گرفته شود.
جلد اوّل این کتاب درباره فضل قرآن و مطالبى پيرامون اسماء قرآن، كيفيت نزول، جمع آورى، مصونيت از تحريف، موقعيت عترت پيامبر عليهم السلام در ارتباط با قرآن و ... مى‏باشد(تاریخ نشر 1411).
جلد دوم آن درباره فضيلت هر يك از سوره‏هاى قرآن و آيات آن است كه به ترتيب سوره‏ها و آيات تنظيم شده است(تاریخ نشر 1411).
جلد سوم نیز درباره خصائص قرآن است و در آن بعضى از ويژگي­هاى قرآن از قبيل ناسخ و منسوخ، محكم و متشابه، عام و خاص، حروف مقطعه، اسماء الحُسنى، عدد اسماء اللَّه واسم اعظم شرح داده شده است(تاریخ نشر1414).
التفسير المنسوب الى الامام العسكرى عليه  السلام و مستدركاته: این کتاب شامل تفسير سوره حمد و بقره است كه از امام عسكرى عليه  السلام روايت شده است و علماء بر آن اعتماد کرده و از کتب ارزشمند شیعه محسوب می­شود. مرحوم آیت الله موحد ابطحی تحقيقی در مورد روايات این کتاب انجام داده­اند و به اشکالاتی که بر سند یا دلالت برخی از روایات شده پاسخ داده­اند، آن کتاب را با نسخه­های فراوانی که از این کتاب در موسسه الامام المهدی جمع­آوری شده بود مقابله و تصحیح کردند و آن را با استدراکات فراوان منتشر کرده­اند(تاریخ نشر1405).
تأويل الآيات الظاهره فى فضائل العتره الطاهره (دوجلد): این کتاب تألیف سيّد شرف الدين على حسينى استرآبادى و از منابع مهمّ علامه مجلسى و ديگر محدّثان بوده است. نویسنده این کتاب آیاتی را که به مدح اهل بیت و اولیای آنها و نکوهش دشمنان اهل بیت تأویل شده است، از طریق شیعه و سنی در دو جلد جمع آوری کرده است. این کتاب بعد از مقابله با چهار نسخه خطی و مصادر اصلی کتاب و ذکر اختلاف نسخ و شرح برخی لغات مشکل در پاورقی و اشاره به تخریجات هر حدیث در آخر آن منتشر گردیده است(تاریخ نشر 1407).
زبده التأويل: در اين كتاب احاديثى كه در تأويل آيات قرآن به ما رسيده است، به صورت مختصر و اشاره‏اى جمع آورى گرديده و مصادر آن ذكر شده است.
 
در دعا:
مرحوم آیت الله حاج سید محمد باقر موحد ابطحی، مجموعه نفیسی از ادعیه مأثور را گردآوری کرده­اند که از این طریق می­توان با کیفیت راز و نیاز حضرات معصومین، از حضرت آدم تا ولی الله الاعظم علیهم صلوات الله، آشنا شد. این مجموعه نفیس شامل کتب زیر می­گردد:
 
الصحیفه النبویه الجامعه: این کتاب دربردارنده دعاهای پیامبران الهی از حضرت آدم (ع) تا حضرت خاتم، محمد مصطفی (ص) است. 
الصحیفه العلویه الجامعه: این کتاب دربردارنده 497 دعا از امام علی(ع) است و صحیفه علویه سماهیجی و صحیفه علویه محدث نوری و دیگر دعاهایی که از حضرت علی نقل شده است را دربردارد.
الصحیفه الفاطمیه الجامعه: در این کتاب 231 دعا از حضرت فاطمه زهرا (س)، امام حسن (ع) و امام حسین(ع) جمع آوری شده است.
الصحیفه السجادیة الجامعه: این کتاب دربردارنده ۲۷۰ دعا و نیایش از امام سجاد(ع) است؛ در حالی که صحیفه سجادیه­ای که قبل از این کتاب موجود بود، تنها ۵۴ دعا داشت. این کتاب حدود 20 سال پیش منتشر شد و پس از آن مرحوم آیت الله موحد ابطحی، از اساتید فن حدیث می­خواستند که اگر دعای دیگری از امام سجاد(ع) یافتند به همراه سند در اختیار ایشان قرار دهند، اما کسی نتوانست بر این مجموعه چیزی بیفزاید.
الصحیفه الباقریه و الصادقیه: این کتاب دربردارنده 1425 دعا از امام باقر (ع) و امام صادق (ع) است.
الصحیفه الکاظمیه الجامعه: این کتاب شامل 260 دعا از امام کاظم (ع) است.
الصحيفه الرضویه الجامعه: این کتاب دربردارنده 287 دعا از امام رضا تا حضرت مهدی علیهم السلام است. این کتاب در سال 1391، در جشنواره بین المللی فرهنگی هنری امام رضا(ع) معرفی و در حضور ریاست محترم جمهور و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از آیت الله موحد ابطحی تقدیر به عمل آمد. این کتاب تا کنون به چهار زبان انگلیسی، روسی، ترکی استانبولی و اردو ترجمه و منتشر شده و به زودی ترجمه اسپانیولی آن نیز منتشر خواهد شد.
 
کتاب صحیفه رضویه جامعه؛ کتاب برگزیده جشنواره بین المللی امام رضا(ع)
 
سخنرانی مرحوم آیت الله موحد ابطحی در جشنواره بین المللی امام رضا(ع)
 
در حدیث
 
الدرر اللاّمعه فی احادیث الجامعه للاحکام الفقهیه: این کتاب، مقدمه­ای بر کتاب جامع الاحادیث الشیعه، نوشته آیت الله العظمی بروجردی است(تاریخ نشر 1404).
صحیفه الامام الرضا(ع): این کتاب دربردارنده احادیثی است که امام رضا(ع)، از پدرانشان روایت کرده­اند و سند آن را به پیامبر اکرم(ص) رسانده­اند (تاریخ نشر 1408).
 
احیاء تراث شیعه
 
النوادر: تألیف احمد بن محمد بن عیسی اشعری، از اصحاب امام رضا، امام جواد، امام هادی علیهم السلام (تاریخ نشر )
الزهد: تألیف حسین بن سعید، از اصحاب امام رضا، امام جواد و امام هادی علیهم السلام
صفات الشیعه: تألیف محمد بن علی بن الحسین (شیخ صدوق)، متوفی 381،
فضائل الشیعه: تألیف محمد بن علی بن الحسین (شیخ صدوق)، متوفی 381،
مصادقه الاخوان: تألیف محمد بن علی بن الحسین (شیخ صدوق)، متوفی 381،
التمحیص: تألیف محمد بن همام اسکافی، متوفی 336 ه ق،
نوادر المعجزات: تألیف محمد بن جریر طبری، از اعلام قرن چهارم هجری،
التعریف: تألیف محمد بن احمد بن قضاعه، از اعلام قرن چهارم هجری،
مزار مفید، تألیف محمد بن محمد بن نعمان، متوفی 413 ه ق،
مائه منقبه: تألیف محمد بن احمد (ابن شاذان قمی)، از اعلام قرن چهارم و پنجم ه ق،
نزهه الناظر: تألیف حسین بن محمد حلوانی، از اعلام قرن پنجم ه ق،
الاربعون حدیثا: تألیف محمد بن احمد خزاعی، از اعلام قرن پنجم ه ق (تاریخ نشر 1404)،
الخرائج و الجرائح، سعید بن هبه الله (راوندی)، از اعلام قرن ششم ه ق،
الاربعون حدیثا: منتجب الدین علی بن عبیدالله (رازی)، از اعلام قرن ششم ه ق (تاریخ نشر، 1408).
مثیر الاحزان: جعفر بن نجیب ابن نما (حلی)، متوفی 645 ه ق (تاریخ نشر، 1406)
المزار: تألیف محمد بن مکی (شهید اول)، از اعلام قرن هشتم ه ق (تاریخ نشر، 1410)
الاربعون حدیثا: تألیف محمد بن مکی (شهید اول)، از اعلام قرن هشتم ه ق،
التحصین فی صفات العارفین: تألیف جمال الدین احمد بن محمد بن فهد (حلی)
عوالم العلوم و المعارف: اين كتاب، مجموعه­اى گسترده در يكصد و سى مجلّد است که از جهاتی بر بحارالانوار علامه مجلسی برتری دارد. نويسنده این موسوعه حدیثی علامه شيخ عبدالله بحرانى، از شاگردان علامه مجلسى (ره) و از همکاران ایشان در نگارش کتاب بحارالانوار است. این کتاب برای اولین بار توسط آیت الله موحد ابطحی تحقیق و به همراه مستدرکات منتشر شد. هدف ایشان از تحقیق درباره این اثر، از یک سو احیاء یکی از میراث علمی عالم تشیع و از سوی دیگر تکمیل آن و حرکت به سمت تدوین یک کتاب جامع حدیثی در عصر حاضر بود. البته کار تحقیق و جمع آوری مستدرکات كتاب عوالم العلوم، نشر کامل آن را با تأخیر روبرو ساخت. برای مثال جلد یازدهم کتاب عوالم العلوم که مربوط به حضرت فاطمه الزهرا(س) است با تعلیقات و مستدرکات، برای اولین بار در حدود ۲۰۰ صفحه منتشر شد. در چاپ دوم این مجلد به حدود هشتصد صفحه و در چاپ سوم به ۱۳۱۳ صفحه رسيد. این مطلب درباره دیگر مجلدات کتاب عوالم نیز انجام گرفته است.
الامامه و التبصـره مـن الحيره: مؤلف این کتاب فقيه محدّث على بن بابويه قمى (پدر گرامى شيخ صدوق) متوفى ۳۲۹ هـ. ق می­باشد. از این کتاب از زمان مرحوم مجلسی تا چندی پیش (یعنی حدود چهار صد سال) کسی خبری نداشت؛ تا جایی که برخی از بزرگان انکار می­کردند که این کتاب از پدر شیخ صدوق باشد و مرحوم آیت الله آقا بزرگ تهرانی، کتاب­شناس بزرگ عصر حاضر، از این که این کتاب مفقود شده است ابراز تأسف می­کنند. مرحوم آیت الله موحد ابطحی برای این که اثری از این کتاب بیابند، به علامه مجلسی و پدر ایشان متوسل می­شوند و دو سوره قرآن را به صورت ایستاده سر قبر این دو بزرگوار می­خوانند و از آنها می­خواهند که خبری از این کتاب به دست آورند. بحمدالله در اثر این توسل کتاب مورد بحث به دست مرحوم آیت الله موحد ابطحی می­رسد، نسخه­ای که خط مرحوم مجلسی بر آن است، و ایشان نسبت به نشر آن اقدام می­کنند.
الخرائج و الجرائح: این کتاب از آثار فقيه محدّث و مفسّر بزرگ قرن ششم، جناب قطب الدين راوندى (متوفى ۵۷۳ هـ. ق) و شامل مباحثى در اعجاز قرآن و اخبارى در معجزات پيامبر و امامان معصوم عليهم  السلام است که پس از انجام کارهای تحقیقی درباره آن، توسط مؤسسه الامام المهدی منتشر شد.
نوادر المعجزات فى مناقب الائمة الاطهار عليهم  السلام: مؤلف این کتاب ابوجعفر محمدبن جرير بن رستم طبرى امامى (دانشمند شيعى قرن چهارم، كه با ابوجعفر طبرىِ سنّى، صاحب تاريخ طبری و تفسير طبری همزمان بود.)
كتاب المزار: این کتاب از آثار شهيد اول، فقيه بزرگ شيعه در قرن هشتم و در موضوع زيارت پيامبر و امامان معصوم عليهم  السلام است.
الاستخارة من القرآن المجيد:  این کتاب تألیف آیت اله ميرزا ابوالمعالى كلباسى اصفهانى (متوفی ۱۳۱۵ هـ. ق.) است که به همت مرحوم آیت الله موحد ابطحی در سال 1411 ه ق احیاء و در 146 صفحه با مقدمه و تحقیق منتشر شد. آیت الله کلباسی فقیه اصولی، محدث رجالی، ادیب ماهر و عالم زاهد و عابدی بودند که همگان به احتیاط او در امور، احتراز از اموال شبهه ناک، ورع و پرهیزگاری، رویگردانی از دنیا و ... معترف بودند.
ابواب الجنان فی آداب الجمعات «آئین جعمه»: تألیف آیت الله فقیه احمدآبادی (تاریخ نشر، 1404)
 
  در علم رجال
 
معجم رواه الحدیث و ثقاتها: در این کتاب مجموعه راویان حدیث کتابهای روائی شیعی به ترتیب حروف الفباء تنظیم شده است و درباره هر یک از راویان به کتابهایی که از آنها ذکری به میان آمده، اعم از مطبوع و مخطوط، اشاره گردیده و ضبط صحیح اسم و اتحاد آن در پاورقی­ها بررسی شده است.
معجم الاسانید: در این کتاب اسانید تمام روایات مأثوره در کتاب­های روایی به ترتیب حروف الفباء و به صورت جدولی تنظیم شده است.
 
فعالیت­های تبلیغی، اجتماعی و عمرانی
 
فَضَّلَ اللّهُ الْمُجَاهِدِینَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَی الْقَاعِدِینَ دَرَجَةً وَکُـلاًّ وَعَدَ اللّهُ الْحُسْنَی وَفَضَّلَ اللّهُ الْمُجَاهِدِینَ عَلَی الْقَاعِدِینَ أَجْرًا عَظِیمًا
 
فعالیت­های مرحوم آیت الله حاج سید محمد باقر موحد ابطحی در طول حیات پر برکت­شان به فعالیت­های علمی محدود نشد. زمانی (سالهای حدود 1334 ه ش) که بهائیان فعالیت تبلیغاتی گسترده­ای را در ایران آغاز کردند، مرحوم آیت الله العظمی بروجردی به مقابله با آن پرداختند و اقدامات بسیاری در این راستا انجام دادند. یکی از اقدامات بسیار مؤثر ایشان، نمایندگی تام الاختیاری بود که ایشان به مرحوم آیت الله سید محمد باقر موحد ابطحی دادند که در اقلید فارس به تبلیغ معارف اهل بیت (ع) و ممانعت از گسترش عقاید انحرافی بپردازند. بررسی وضعیت فرهنگی و مذهبی منطقه اقلید در نیم قرن گذشته نشان می­دهد که مرحوم آیت الله سید محمد باقر موحد ابطحی این وظیفه را به بهترین شکل ممکن انجام داده­اند.

آیت الله موحد ابطحی، زمانی که از طرف آیت الله العظمی بروجردی مأمور به تبلیغ در منطقه اقلید می­شوند
 
مرحوم آیت الله سید محمد باقر موحد ابطحی نه تنها خود در آن منطقه به انجام فعالیت­های تبلیغی می­پرداختند که مبلغین بسیاری، از جمله برخی از اخوان خود را به آن منطقه می­فرستادند تا خطر گسترش آئین انحرافی بهائیت را در آنجا از بین ببرند و مردم آن منطقه را با معارف اهل بیت(ع) آشنا گردانند. در حین انجام این وظیفه، مرحوم آیت الله موحد ابطحی توسعه نایافتگی منطقه اقلید را از نزدیک مشاهده کردند و در جریان سختی­هایی که مردم آنجا با آن دست به گریبان بودند قرار گرفتند و با توجه به نمایندگی تامی که از سوی آیت الله العظمی بروجردی(ره) داشتند، فعالیت­های عمرانی گسترده­ای را در اقلید و توابع آن در دستور کار خود قرار دادند و در تقابل با دیدگاهی که آئین انحرافی بهائیت نسبت به حضرت بقیه الله الاعظم، صاحب الزمان (عج) داشتند، تمامی مراکزی را که تأسیس می­کردند، به نام و القاب حضرت مهدی (عج) نام­گذاری می­کردند. ساخت جاده، پل(پل های منطقه کافتر)، حمام عمومی، غسالخانه، درمانگاه و بیمارستان، مساجد، حسینه­ها و مهدیه­ های متعدد، هنرستان صنعتی، کارگاه­های قالی بافی، کارخانه قند (با تأسیس این کارخانه عده­ ای از جوانان، به خصوص جوانان تحصیل کرده اقلید در آن مشغول به کار شدند، کشت چغدر قند در منطقه اقلید افزایش چشمگیر پیدا کرد و ...)، تونل اباصالح المهدی(عج) ، برق­رسانی به مناطق محروم، خرید و راه­اندازی دستگاه تشخیصی MRI، بازسازی امامزاده سید محمد و ... نمونه­ای از فعالیت­های عمرانی مرحوم آیت الله سید محمد باقر موحد ابطحی در منطقه اقلید، آباده، سرحد، سده، چهاردانگه وعشایر قشقائی وکردشولی و ... است. ترویج نام امام زمان (عج) در منطقه اقلید، در طول بیش از نیم قرن، توسط مرحوم آیت الله موحد ابطحی، آنچنان نام این منطقه را با نام امام زمان (عج) عجین کرد که مقام معظم رهبری در سفری که چند سال پیش به اقلید داشتند فرمودند که ایشان (مرحوم آیت الله موحد ابطحی) این شهر را به شهر امام زمان (عج) تبدیل کردند.
 
احیاء حرم امام­زاده سید محمد(ع) اقلید
امامزاده سيد محمد، فرزند عبيدالله، فرزند حسن، فرزند عبيدالله، فرزند حضرت ابا الفضل العباس(ع) عليهم السلام هستند. بقعه متبركه امامزاده سيد محمد(ع) در سرحد چهاردانگه، از توابع شهرستان اقليد واقع شده است که از شهرستان­های مختلف استان فارس، اصفهان، خوزستان و يزد و ... به زيارت اين امامزاده مى­آيند. وجود دو سنگ نوشته مربوط به سال 120 هجری قمرى نشان از قدمت این بقعه دارد که به خاطر دوری از تعرض افراد سودجو به موزه منتقل شده است. امامزاده سيد محمد در سال 120 هجرى قمرى در این منطقه به شهادت رسیده و در محلی که بقعه بر آن واقع شده، به خاك سپرده شدند.

وضعیت بقعه امامزاده سید محمد(ع) هنگام ورود آیت الله موحد ابطحی به منطقه اقلید
 
در زمان ورود آیت الله سید محمد باقر موحد ابطحی(ره) به منطقه اقلید، بقعه امامزاده سید محمد بر اثر گذشت زمان خراب شده بود و به خاطر وضعیت نامناسب جاده منتهی به این امامزاده تنها در 6 ماه اول سال امکان زیارت این امامزاده وجود داشت. به همت مرحوم آیت الله سید محمد باقر موحد ابطحی در سالهای ابتدایی دهه 1380 مقبره امامزاده سید محمد به طور کامل بازسازی شد و جاده مناسبی برای سهولت رفت و آمد زائران آماده گردید، به گونه­ای که در سالهای اخیر به مناسبت­های مختلف، مراسم مذهبی در حرم این امامزاده عظیم الشأن برگزار می­گردد. 
 
تونل اباصالح المهدی(عج)
میانگین دمای شهرستان اقلید در فصل زمستان به 29 درجه زیر صفر می­رسد. به همین دلیل با بارش اولین برف زمستانی، گردنه تیمارگونه اقلید (حد فاصل اقلید و سرحد چهاردانگه) بسته می­شد. آیت الله سید محمد باقر موحد ابطحی که از چند دهه قبل با این مشکل آشنا بودند، سرانجام پس از مشاوره­های بسیاری که با کارشناسان راه انجام می­دهند به این نتیجه می­رسند که تنها راه برطرف کردن این مشکل حفر تونل است. به همین خاطر در دوره ریاست جمهوری حجه الاسلام سید محمد خاتمی در نامه­ای از ایشان می­خواهند که برای برطرف کردن این مشکل مساعدت لازم صورت گیرد و قول می­دهند که برای اجرای این طرح مردم منطقه را نیز بسیج کنند. جناب آقای خاتمی در واکنش به درخواست مرحوم آیت الله موحد ابطحی، در نامه­ای تفصیلی به وزیر راه دستور می­دهند که در این زمینه اقدام لازم صورت گیرد. آقای خاتمی در این نامه تأکید می­کنند که آیت الله موحد ابطحی تا کنون از ما درخواستی نداشته­اند و این درخواست نیز برای رفاه حال مردم منطقه اقلید است و ناشی از اشرافی است که ایشان در دهه­های گذشته نسبت به مسائل و مشکلات مردم منطقه به دست آورده­اند. به حول و قوه الهی در سال 1385 طرح تونل اباصالح المهدی(عج) آغاز شد. با وجود طول بسیار تونل و ساختار بد زمین­شناختی منطقه و ... این تونل بدون خطا و خطر جسمی و جانی به پایان رسید و سال گذشته با حضور ریاست جمهوری وقت این تونل افتتاح گردید. طول این تونل 2610 متر است که ارتباط بین مناطق مرکزی و شمال و جنوب کشور (استان­های فارس، کهکیلویه و بویراحمد، اصفهان، یزد) و انتقال فراورده­های کشاورزی و صنعتی را تسهیل می­کند. از طرف دیگر این تونل به بزرگراه طریق الرضا (مسیر حرکت امام رضا(ع) از مدینه تا مرو) که یکی دیگر از اقدامات مرحوم آیت الله موحد ابطحی است می­پیوندد.
 
دانشگاه طب سنتی امام محمد باقر(ع)
یکی دیگر از ایده­های مرحوم آیت الله سید محمد باقر موحد ابطحی برای توسعه منطقه اقلید، ساخت دانشگاه طب سنتی امام محمد باقر(ع) بود که حضرت آیت الله مهدوی کنی، رئیس مجلس خبرگان رهبری و رئیس دانشگاه امام صادق (ع) در اسفند 1390 (ربیع الاول 1433) طی نامه­ای نقشه ساختمانی این دانشگاه را طی نامه­ای به شرح زیر به مرحوم آیت الله موحد ابطحی اهدا می­کنند:
بسمه تعالی
حضرت آیت الله حاج سید محمدباقر موحد ابطحی دامه برکاته
اکنون که بحمدالله المتعال تونل اباصالح المهدی(عج) در منطقه اقلید امام زمان(عج) و نیز پروژه مهم دستگاه تشخیص MRI و مجتمع پزشکی حضرت بقیة الله الاعظم ارواحنافداه، همانند ده ها مرکز دینی و خدماتی دیگر که در آن سامان به اهتمام و تدبیر حضرت عالی به بهره برداری رسیده است، اینجانب با اهدا نقشه ساختمانی دانشگاه امام محمدباقر(ع) اقلید که انشاالله جهت تخصص طب سنتی تاسیس خواهید کرد، از عموم مردم ولایتمدار، مسئولان، خیرین و نیکوکاران دعوت می کنم با حمایت از تأسیس این دانشگاه، قدم دیگری در راه توسعه و پیشرفت علمی و دینی شهر امام زمان(اقلید فارس) بردارند. امید است خدمات فرهنگی، عمرانی و دینی فراوانی که در طول نیم قرن گذشته به همت و عنایت جنابعالی در آن منطقه مهم و برای رفاه مردم مومن، شریف و ولایی اقلید و شهرها و روستاهای اطراف انجام شده، موجب رضایت خاطر مبارک صاحب الامر مهدی آل محمد(صلی الله علیه و اله و سلم) را فراهم آورد.
البته فعالیت­های عمرانی مرحوم آیت الله موحد ابطحی به منطقه اقلید محدود نشد. احیاء حرم ابن الرضا (ع) و ساخت پایگاه بزرگ امام رضا (ع) در اصفهان (نزدیک فرودگاه بین المللی اصفهان)، احیاء حرم امامزاده علی بن محمد باقر (ع) در مشهد اردهال و احداث جاده منتهی به این امام­زاده، ارائه طرح جامع توسعه مسجد جمکران، همكاری در احداث لوله كشی آب در استان مازندران و ... از دیگر فعالیت­های عمرانی این عالم بزرگ می­باشد
.
 
حضور فعال در نهضت اسلامی ایران
مرحوم آیت الله سید محمد باقر موحد ابطحی نقش بسیاری در بسیج نیروهای انقلابی منطقه اقلید و حمایت از انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام خمینی(ره) داشتند.
 
برای مثال ایشان از مردم منطقه اقلید می­خواهند که به صورت کفن پوش در تجمعات انقلابی حضور یابند و خود ایشان نیز به صورت کفن پوش پیش روی مردم در تظاهرات انقلابی حرکت می­کردند.
در سالی که حکومت شاهنشاهی می­خواست امام خمینی(ره) را در دادگاه نظامی محاکمه کند، مرحوم آیت الله سید محمدباقر موحد ابطحی که در نجف اشرف حضور داشتند، از این تصمیم حکومت مطلع می­شوند، نزد مرحوم آیت الله العظمی سید محمد شیرازی می­روند و پس از گفتگو و مشورت به همراه ایشان، در نیمه­های شب خدمت مرحوم آیت الله العظمی سید محمود هاشمی می­رسند و این مرجع بزرگوار را از خطری که متوجه امام خمینی(ره) گشته است، مطلع می­کنند. در آن زمان مرحوم آیت الله العظمی سید ابوالقاسم خوئی به خاطر کسالتی که داشتند در بغداد زیر نظر پزشکان در حال معالجه بودند. همان شب مرحوم آیت الله سید محمد باقر موحد ابطحی، در معیت مرحوم آیت الله العظمی شاهرودی و آیت الله شیرازی(ره) عازم بغداد می­شوند و صبح زود خدمت مرحوم آیت الله العظمی خوئی می­رسند و ماجرا را برای ایشان تعریف می­کنند و از ایشان می­خواهند که با شاه تماسی داشته و مانع از محاکمه نظامی امام خمینی(ره) شوند. الحمدلله این اقدام مرحوم آیت الله سید محمدباقر موحد ابطحی مؤثر واقع می­شود و امام خمینی(ره) از خطر بزرگی که پیش رویشان قرار داشت، نجات می­یابند.

 به واسطه نقش فعال مرحوم آیت الله حاج سید محمد باقر موحد ابطحی در انقلاب و حمایت­های بی­دریغ ایشان از نهضت اسلامی، امام خمینی(ره) نیز عنایت ویژه­ای به مرحوم آیت الله موحد ابطحی داشتند. برای مثال پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران و بازگشت مرحوم آیت الله حاج سید محمد باقر موحد ابطحی به قم، جمع زیادی از مردم منطقه اقلید طی طوماری از امام خمینی(ره) درخواست می­کنند که از آیت الله موحد ابطحی بخواهند که به منطقه اقلید بازگردند و فعالیت­های تبلیغی، اجتماعی و عمرانی خود را در این منطقه ادامه دهند. امام خمینی(ره) نیز پس از مذاکره با مرحوم آیت الله موحد ابطحی، طی نامه­ای در تاریخ 13 اسفند 1357 به مردم منطقه اقلید اعلام می­دارند که ایشان به زودی به منطقه بازخواهند گشت و از مردم اقلید می­خواهند که با ایشان همکاری نموده و با اتحاد و همبستگی کامل وظیفه خطیر خود را در این موقع حساس به نحو احسن انجام دهند (صحیفه نور جلد 6). امام خمینی(ره) در نامه­ای جداگانه در تاریخ 22 اسفند 1357، خطاب به استاندار فارس به وی دستور می­دهند که به درخواست­های مرحوم آیت الله موحد ابطحی در خصوص رفع مشکلات مردم منطقه اقلید توجه و رسیدگی شود.
همچنین در غائله عشایر بختیاری، امام خمینی(ره) با مرحوم آیت الله سید محمد باقر موحد ابطحی تماس می­گیرند که با توجه به موقعیت شما در منطقه اقلید و آشنایی شما با خلقیات مردم آن منطقه، تدبیر لازم جهت ختم این غائله بیندیشید. مرحوم آیت الله موحد ابطحی نیز پس از این مأموریت به سمت منطقه اقلید حرکت کرده و با سران قبائل صحبت می­کنند و غائله را بدون هیچ گونه درگیری­ای به پایان می­رسانند.
مرحوم آیت الله حاج سید محمد باقر موحد ابطحی پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران و تا آخرین روزهای حیات خود، امور سیاسی کشور را به صورت دقیق پیگیری می­کردند، به گونه­ای که بسیاری از مسئولین وقت در دیدارهایی که با ایشان داشتند، از کم و کیف اطلاعات ایشان نسبت به امور مملکتی تعجب می­کردند. مرحوم آیت الله موحد ابطحی بر اساس اطلاعاتی که از امور مملکتی داشتند و با عنایت به دیدگاه اجتهادی خود، در صورت لزوم نظرات خود را به طرق مقتضی به اطلاع مسئولین ارشد نظام می­رساندند. ایشان همچنین به خاطر توسلاتی که داشتند، هر گاه به ایشان الهام می­شد که خطری یکی از مقامات ارشد نظام را تهدید می­کند، به صاحب اصلی این جامعه شیعی، امام زمان(عج) متوسل می­شدند و برای سلامتی آن مقام دعا می­کردند، صدقه می­دانند و قربانی می­کردند و به آن مقام نیز خبر می­دادند که بیشتر مراقب خود باشد و برای گذار از خطر پیش رو قربانی کنند. برای نمونه مرحوم آیت الله موحد ابطحی در خواب می­بینند که خطری مقام معظم رهبری را تهدید می­کند. صبح با آیت الله امامی کاشانی تماس می­گیرند و به ایشان می­گویند لازم است در اسرع وقت خدمت مقام معظم رهبری برسید و پیامی را خدمت ایشان برسانید. آیت الله امامی کاشانی می­گویند من تازه خدمت ایشان بوده­ام. مرحوم آیت الله موحد ابطحی مجددا بر ضرورت تسریع در انتقال این پیام تأکید می­کنند و آیت الله امامی کاشانی می­پذیرند که این پیام را در اسرع وقت به مقام معظم رهبری برسانند که «هفت گوسفند در بیت خود قربانی کنند و به مدت سه روز به هیچ وجه از بیت خارج نشوند و مراقبت ویژه­ای در دیدارهای خود داشته باشند.» پس از چند روز مقام معظم رهبری در پیامی از آیت الله موحد ابطحی تشکر می­کنند که خواب شما از رؤیاهای صادقه بوده و با توصیه مرحوم آیت الله موحد ابطحی خطر از ایشان دفع شده است. 
 
عاشق امام زمان(عج)
 
بِنَفْسى أَنْتَ مِنْ مُغَیَّبٍ لَمْ یَخْلُ مِنّا، بِنَفْسى أَنْتَ مِنْ نازِحٍ ما نَزَحَ عَنّا، بِنَفْسى أَنْتَ أُمْنِیَّةُ شائِقٍ یَتَمَنّى، مِنْ مُؤْمِنٍ وَ مُؤْمِنَةٍ ذَکَراً فَحَنّا بِنَفْسى أَنْتَ مِنْ عَقیدِ عِزٍّ لا یُسامى بِنَفْسى أَنْتَ مِنْ أَثیلِ مَجْدٍ لا یُجارى بِنَفْسى أَنْتَ مِنْ تِلادِ نِعَمٍ لا تُضاهى، بِنَفْسى أَنْتَ مِنْ نَصیفِ شَرَفٍ لا یُساوى
 
یکی از ویژگی­های بارز مرحوم آیت الله سید محمد باقر موحد ابطحی، رابطه عاشقانه­ای بود که ایشان با امام زمان (عج) داشتند، گونه­ای که به گفته خود ایشان، دعا و نوشتن عرض حال خدمت حضرت بقیه الله الاعظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء، در عصرهای جمعه، در شصت سال آخر عمر ایشان ترک نشد. ایشان توفیقات خود را در عرصه­های مختلف علمی و اجتماعی ناشی از این توسلات می­دانستند و به موارد خاصی در این زمینه اشاره می­کردند.
مرحوم آیت الله موحد ابطحی نقل می­کردند، آخرین سفری که آیت الله العظمی گلپایگانی برای معالجه به انگلستان رفتند، بنده نیز همراه ایشان بودم. یک روز حال آیت الله العظمی گلپایگانی به شدت بد شد. همان زمان عریضه­ای خدمت صاحب العصر و الزمان(عج) نوشتم و خدمت ایشان عرض کردم که شایسته نیست آیت الله العظمی گلپایگانی در این جا فوت کنند و اگر عمر ایشان بسر آمده است، دست کم اجازه دهند که ایشان در هواپیما و پس از ورود به مرز ایران از دنیا بروند.
مرحوم آیت الله سید محمد باقر موحد ابطحی شبی در عالم رویا امام زمان (عج) را می­بینند و از ایشان می­پرسند «چه کنم تا به شما نزدیک شوم؟» امام زمان(عج) به فارسی به مرحوم آیت الله موحد ابطحی می­فرمایند «عملت را عمل امام زمان قرار بده.» آیت الله موحد ابطحی(ره) در همان عالم خواب متوجه می­شوند که منظور امام زمان(عج( این است که در هر کاری که می­خواهی انجام دهی، ابتدا بررسی کن، آیا امام زمان (عج) این کار را انجام می­دهند؟ در خواب به حضرت می­گویند «این آرزوی همیشگی من بوده و هست، اما چه کنم که در این امر موفق باشم؟» امام زمان(عج) به ایشان  می­فرمایند «الاخلاص فی العمل»، در کارهای خود اخلاص داشته باش.
ویژگی ممتاز مرحوم آیت الله حاج سید محمد باقر موحد ابطحی در عشق و علاقه به امام زمان(عج) در اشعاری که به مناسبت رحلت ایشان سروده شد خود را نشان می­دهد:
 
تمهید سفر
ذَرُوا عِبادَ اللَّهِ الْمَوْتَ وَ قُرْبَهُ، وَ اءَعِدُّوا لَهُ عُدَّتَهُ، فَإِنَّهُ یَأْتِی بِاءَمْرٍ عَظِیمٍ، وَ خَطْبٍ جَلِیلٍ، بِخَیْرٍ لا یَکُونُ مَعَهُ شَرُّ اءَبَدا، اءَوْ شَرِّ لا یَکُونُ مَعَهُ خَیْرٌ اءَبَدا، فَمَنْ اءَقْرَبُ إِلَى الْجَنَّةِ مِنْ عامِلِها، وَ مَنْ اءَقْرَبُ إِلَى النَّارِ مِنْ عامِلِها؟ وَ اءَنْتُمْ طُرَداءُ الْمَوْتِ، إِنْ اءَقَمْتُمْ لَهُ اءَخَذَکُمْ، وَ إِنْ فَرَرْتُمْ مِنْهُ اءَدْرَکَکُمْ وَ هُوَ اءَلْزَمُ لَکُمْ مِنْ ظِلِّکُمْ! الْمَوْتُ مَعْقُودٌ بِنَواصِیکُمْ
   
مرحوم آیت الله حاج سید محمد باقر موحد ابطحی در یک سال گذشته بسیار نسبت به ادای دیون تأکید می­کردند و می­فرمودند که به گونه­ای زندگی کنید که اگر حضرت بقیه الله الاعظم (عج) ظهور کردند، بتوانید بدون فوت وقت با ایشان همراه شوید. در ماه­های گذشته ایشان تلویحا اشاره می­کردند که از خداوند خواسته­اند که مهلت کوتاهی به ایشان بدهد تا کارهای خود را سامان دهند. با آغاز آخرین کسالت مرحوم آیت الله موحد ابطحی در چند هفته پایان عمر، ایشان مرتب و به اشکال مختلف تأکید می­کردند که کارهای خود را سامان داده­اند و آماده رفتن هستند. چند روز پیش از رحلت این عالم عظیم الشأن ایشان به استاد بنایی که با ایشان ارتباط داشت، جایی را در زیر زمین مدرسه الامام المهدی(عج) نشان می­دهند و از او می­خواهند که در این نقطه قبری برای ایشان تهیه کند، که در صورتی که بازماندگان در تهیه قبر مناسب برای ایشان به مشکل برخورد کردند،  در همین محل دفن شوند. شام رحلت مرحوم آیت الله موحد ابطحی، که پیکر پاک ایشان از تهران به مدرسه الامام المهدی منتقل شد، وقتی اخوان موحد ابطحی و بستگان و علاقمندان ایشان از جریان تهیه قبر در زیر زمین مدرسه مطلع شدند، منقلب گردیدند و از این همه آمادگی برای سفر آخرت شگفت زده شدند.  
 
عروج ملکوتی
یَا أَیَّتُها النَّفسُ المُطمَئِنَّه، إِرجعی إِلی ربِّکَ راضیةً مَرضیه، فَادخلی فِی عِبادی وَادخلی جَنََّتی
سرانجام روح بلند این عالم فرزانه و فقیه مجاهد در شام چهارشنبه، 15 بهمن، 5 ربیع الثانی در بیمارستان حضرت بقیه الله الاعظم(عج) از این عالم پرکشید و در جوار اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام، که عمری در خدمت آنها و در انتظار عنایات آنها بود، به آرامش رسید.
خبر رحلت این عالم ربانی به سرعت در سراسر ایران و جهان تشیع منتشر شد و علاقمندان ایشان را داغدار و متأثر گرداند. مقام معظم رهبری، سران سه قوه، ریاست محترم مجلس خبرگان رهبری، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، حضرات آیات عظام لطف الله صافی گلپایگانی، سید صادق شیرازی، مکارم شیرازی، جعفر سبحانی، حسین مظاهری، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، مدیریت حوزه علمیه قم، رؤسای سابق و اسبق جمهوری اسلامی ایران، وزیر امور خارجه، فرمانده نیروی مقاومت بسیج، نماینده مقام معظم رهبری در استان فارس، استاندار فارس، دبیر چشنواره بین المللی امام رضا(ع) و دیگر شخصیت­های مذهبی و سیاسی رحلت این عالم مجاهد را تسلیت گفتند. مروی بر این پیام­ها می­تواند از زاویه­ای دیگر شخصیت این محدث و مفسر فرزانه و مجاهد خستگی­ناپذیر را معرفی کند:
این عالم بزرگوار، فقیهی جامع و مُتّبع و متعبّد و از پرورش یافتگان مکتب علمی مرجع بزرگ شیعه مرحوم آیة‌الله‌‌العظمی بروجردی اعلی‌الله مقامه و منشأ آثار و برکات متعدد بودند و فقدان ایشان موجب تأسّف آشنایان به مقامات علمی و معنوی آن بزرگوار است (برگرفته از پیام تسلیت رهبر معظم انقلاب).
این عالم ربانی، از شاگردان و پرورش‌یافتگان مکتب علمی مرجع بزرگ شیعه مرحوم آیت‌الله‌العظمی بروجردی بودند و عمر شریف خود را صرف کسب و ترویج علم و نشر معارف دینی و تربیت شاگردان متعدد و ترویج مکتب اهل‌بیت(ع) نمودند (برگرفته از پیام تسلیت ریاست محترم جمهوری).
این عالم جلیل القدر از فضلا و اندیشمندان وارسته دین و معرفت و از شاگردان برجسته آیت الله العظمی بروجردی (ره) و حضرت امام خمینی (ره) و ... بودند که در رشته‌های مختلف علوم اسلامی، همچون حدیث و رجال و به ویژه احادیث شیعه به پژوهش و تحقیق پرداختند و از این منظر به درجات عالی دست یافتند. ایشان همچنین در سراسر عمر خویش اهتمام فراوانی جهت کمک به محرومان و مستضعفین و امور خیریه داشتند (برگرفته از پیام تسلیت ریاست محترم مجلس شورای اسلامی).
عالم محقق مرحوم آیت الله حاج سید محمد باقر موحد ابطحی، عمر مبارکش را به خدمت و احیاء امر اهل بیت (ع) وتدریس، تحقیق و تألیف معارف آل محمد (ص) اختصاص داد. اینجانب بیش از شصت سال پیش از درس استاد المراجع، آیت الله العظمی بروجردی با ایشان صمیمیت و رفات پیدا کردم و سالهای طولانی به جدیت در تحصیل و تدریس و تألیف ایشان را می­شناختم. از روح ولائی و لطیف و الهی آن بزرگوار جز خدمت به قرآن و علوم اهل بیت و خدمت به محرومان چیزی نمی­شناسم. آثار علمی آن عالم کم نظیر در تفسیر و علوم قرآن و حدیث، موجب افتخار حوزه های علمیه شیعه در قم، نجف و اصفهان است (برگرفته از پیام تسلیت ریاست محترم مجلس خبرگان رهبری).
حضرت آیت الله آقای حاج سید محمد باقر موحد ابطحی رضوان الله تعالی علیه، فقیه مجاهد و عالم ربانی و خدمتگزار مخلص اهل بیت عصمت و طهارت بود. این حقیر از دوران جوانی به آن فقید سعید ارادت داشته و سالیان متمادی با ایشان حشر و نشر داشتم و از نزدیک در جریان فعالیت های دینی و علمی و خدماتی آن بزرگوار بودم ایشان را حقیقتا انسانی شایسته، فقیهی خستگی ناپذیر، معلم اخلاق و استاد بزرگ علم و ادب می دانستم که دارای کمالات معنوی و فضایل و مکارم عظیم اخلاقی بود. روش زندگی آن عالم بزرگوار برای حوزه های علمیه و آقایان طلاب و مومنین درس و الگو بود، او با اینکه به مراتب بالای اجتهاد و علم و عمل نائل گشته بود، ولی مانند یک سرباز فداکار و خدوم برای مولای خود حضرت بقیة الله (عج) جانفشانی می­نمود. آن فقید سعید با تاسیس مدرسه علمیه حضرت امام مهدی (ع) در حوزه علمیه قم افتخار دیگری برای خود به جای گذاشت و در آن مدرسه با تحقیق در تراث علمی و فقهی عالمان بزرگ به خصوص کتاب شریف عوالم العلوم یادگارهایی از خود به جای گذاشت که همه آنها جاویدان خواهد بود (برگرفته از پیام تسلیت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی).
حضرت آیت الله العظمی آقا حاج سید محمد باقر موحد ابطحی قدس الله تعالی سره الشریف، علامه­ای عظیم الشأن، حافظ، مروج و ناشر ماثورات اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیهم اجمعین بود. تربیت صدها شاگرد عالم و فقیه و واعظ و ائمه جماعات و مؤمنین کرام و تأسیس مدرسه علمیه حضرت امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف در شهر مقدس قم و تدوین و نشر صدها جلد از آثار عظیمه ائمه اطهار صلوات الله علیهم و خدمات متنوعه انسانی و اسلامیه در حوزه علمیه مقدسه اصفهان و اقلید امام زمان صلوات الله علیه و علی آبائه و ... از برکات عالیه ایشان بود که عمر شریف و پر عظمت خود را صرف آنها نمود (برگرفته از پیام تسلیت آیت الله العظمی حاج سید صادق شیرازی).
آن عالم ربانى در عمر شريف خود خدمات بسيارى نسبت به اسلام و مكتب اهل‌بيت(علیهم السلام) و تربيت طلاب و اعزام مبلّغ به مناطق محروم انجام داد و كتب سودمندى از خود به يادگار گذاشت (برگرفته از پیام تسلیت آیت الله العظمی مکارم شیرازی).
این عالم جلیل القدر و فقیه بزرگوار که در خاندانی مکرّم و در نزد اساتید عالیقدری همچون حضرت آیت الله العظمی آقای بروجردی «رضوان‌الله‌تعالی‌علیه» پرورش یافته بودند، عمر شریف خود را در خدمت به اسلام و مسلمین و حوزه‌های علمیّه، خصوصاً در نشر تراث مقدّس اهل بیت«سلام‌‌الله‌‌علیهم‌اجمعین» سپری کردند(برگرفته از پیام تسلیت آیت الله العظمی حاج شیخ حسین مظاهری).
این عالم ربانی و مدافع مقام ولایت ائمه طاهرین (ع)، از ستاره های درخشان علم و عمل و اخلاق و ادب و جهاد فی سبیل الله و در طول دوران عمر پربرکت خود منشاء خدمات و برکات فراوان بود و از مدافعان سخت کوش مذهب و مروج مخلص مکتب اهل بیت(ع) خاصه وجود مقدس حضرت بقیة الله (عج) بشمار می­رفت و خدمات آن عالم بزرگوار در عرصه های تربیت طلاب، تاسیس مراکز علمی و خیریه و احیای آثار ائمه اطهار(ع) ستودنی و فراموش ناشدنی است(برگرفته از پیام تسلیت مدیر محترم حوزه علمیه قم) و ...
جنازه مرحوم آیت الله حاج سید محمد باقر موحد ابطحی، روز جمعه که متعلق به آقا امام زمان، روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء است، با حضور حضرات آیات عظام، حاج سید صادق شیرازی، حاج شیخ جعفر سبحانی و ... و همچنین عزاداران و علاقمندان ایشان از شهرهای دور و نزدیک، به خصوص مردم منطقه اقلید، چهاردانگه، سرحد، امام­زاده اسماعیل از مدرسه و موسسه تحقیقاتی الامام المهدی(عج) به سمت حرم مطهر کریمه اهل بیت (س) تشییع شد.

وداع آخر آیت الله سید محمد باقر موحد ابطحی با مدرسه الامام المهدی(عج)
مکانی که سالها در آن به تحقیق در معارف اهل بیت عصمت و طهارت (ع) می­پرداختند
 
عزاداران در طول مسیر با سینه زنی و ذکر مصیبت اهل بیت عصمت و طهارت علیهم صلوات الله، یاد و خاطره بیش از نیم قرن خدمات علمی، تبلیغی، اجتماعی این عالم جلیل القدر را گرامی داشتند.
 
حضرت آیت الله العظمی وحید خراسانی بر پیکر پاک و مطهر این فقیه مجاهد نماز خواندند و سرانجام جنازه این فقید سعید در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) به خاک سپرده شد.
 
مراسم ترحیم متعددی از سوی حضرات آیات صافی گلپایگانی، حاج سید صادق شیرازی، مهدوی کنی و هیئت­های مذهبی در شهرهای قم، اصفهان، تهران و اقلید، شورای اسلامی علمای بحرین، نجف و ... برگزار گردید.
 
کراماتی از مرحوم آیت الله حاج سید محمد باقر موحد ابطحی

یک روز مرحوم آیت الله حاج سید محمد باقر موحد ابطحی که تازه از قم به اقلید رسیده و مشغول استراحت بودند، ناگهان از جای برمی­خیزند و به همراه خود می­گویند آماده شوید تا با هم به امامزاده سید محمد(ع) برویم. همراهان به ایشان می­­گویند شما تازه از راه رسیده و خسته­اید، چند ساعتی استراحت کنید و بعد به زیارت امامزاده سید محمد(ع) بروید. ایشان مجددا تأکید می­کنند که همین الان باید حرکت کنیم. در راه مقداری خرید می­کنند و به همراه راننده به سمت امامزاده سید محمد(ع) حرکت می­کنند. وقتی به امامزاده می­رسند می­بینند که آیت الله حاج شیخ مهدی فقیه تنها در امامزاده نشسته­اند و هیچ امکاناتی و خوراکی و ... ندارند. آیت الله حاج شیخ مهدی فقیه وقتی چشمشان به آیت الله موحد ابطحی می­افتد سر به سجده می­گذارند و خدا را شکر می­کنند و به آیت الله موحد ابطحی می­گویند: مدتی بود که هیچ امکاناتی نداشتم به همین جهت به امامزاده سید محمد(ع) متوسل شدم و با آمدن شما خواسته من برآورده شد. آیت الله شیخ مهدی فقیه اقلیدی (متوفی ۱۳۹۱ هجری قمری، 1350 هجری شمسی) در فقه، فلسفه، عرفان، کلام، تفسیر و شعر صاحب نظر بود و خط نستعلیق و نسخ را استادانه می­نوشت. مشهور است که ایشان در هنگام سلام نماز، جواب سلام را از حضرت ختمی مرتبت(ص) می‌‌شنیده است و در حرم امامی داخل نمی‌شد، مگر آنکه جواب سلام خویش را از آن امام می‌‌شنید.

[ پنجشنبه چهاردهم فروردین ۱۳۹۳ ] [ 12:56 ] [ asadjavankhaksar ]

روستای امیرآبادکافتر یکی از روستاهای توابع شهرستان اقلید در استان فارس می‌باشد که حدود 2500 نفر جمعیت دارد. این روستا در جنوب اقلید واقع شده و یک دریاچه نیز با نام همین روستا«دریاچه کافتر» در کنار روستا واقع شده‌است. زبان گویشی مردم زبان فارسی اصیل که برخی به صورت فارسی دری (با ریشه کردی )(کردشولی )وبرخی فارسی با گویش خاص کافتری صحبت می کنند شغل اهالی روستا کشاورزی و دامداری بوده که عمدتا به کاشت محصولات صیفی و حبوبات همچون گندم، جو، عدس، نخود، ذرت، لوبیا وهمچنین چغندر قند وپرورش گاو وگوسفند می‌پردازند. مردم آن مردمی رشید متعصب وسیاستمدار می باشند که کوشا وزحمت کش هستند در 2 کیلومتری روستا امامزاده سیدمحمد از نوادگان حضرت ابالفضل میباشد که باچشمه سارهای آب خنک وهوای مطبوع بهاری در فصلهای بهار و تابستان هرساله پذیرای هزاران میهمان و زایر میباشد جهت معرفی امامزاده سید محمد (ع واقع در روستای کافتر؛ دهستان خنجشت ، بخش مرکزی شهرستان اقلید . مطا لبی تقدیم حضورتان می گردد. امیداست مورد قبول حق تعالی قرار بگیرد. اين امامزاده در 79 كيلومترى شهر اقليد و در 2 کیلومتری روستاى كافتر واقع شده است. امامزاده سيد محمد(ع) فرزند عبيدالله فرزند حسن فرزند عبيدالله فرزند حضرت ابا الفضل العباس فرزند حضرت اميرالمومنين عليه السلام که طبق سنگ نبسته ای که موجود می باشد چنین آمده است : در سال عشرین معه بعد از هجرت یکی از نبیره زادگان حضرت عباسعلی بن ابیطالب علیه السلام گذارش به محال سردسیر فارس افتاد و در تحت جبل نزدیک قصر کافوری (کافتر فعلی)به شهادت رسید وپس از شهادت در این مکان دفن شد و از برکات آن حضرت این بود که بعد از دفن ایشان دو چشمه آب یکی از بالای سر ودیگری از پائین پای ایشان جاری شد وهر کس شک کند دچار عذاب خواهد شد حرر من ذالک 1010بعد ازهجریه النبویه. قابل ذکر است که این دو چشمه حتی در سالهای خشک و کم آبی خشک نشده است وآب آن همیشه جاری هست. 1- زائرين بقعه كه بالغ بر هزاران نفرند، از شهرستانى مختلف استان فارس ‍ (لار، مرودشت ، آباده و خرمبيد ؛سعادت شهر، بوانات و بیشتر روستاهای سرحد چهاردانگه و استانهای همجوار مثل (استانهاى اصفهان ، خوزستان و يزد) و ديگر نقاط کشور پهناور ایران ُ به زيارت اين امامزاده عظيم الشان واجب التعظیم مى آيند. 2_ در جوار امامزاده درياچه زيباي کافتر  قرارداشت که متا سفانه چند سالی هست خشک شده وکسی هم به فکر احیای آن نیست (مگر این که سازمان آب مجوز حفر چاه ندهد ویا چاهای اطراف آن را پلمب کند )كه محل صيد ماهى كپور و سياحت زائرين امامزاده بوده است و انواع پرندگان مهاجر هم در آن يافت مى شد، كه برخى از آنها پرندگان مهاجر درياچه های خزر و اروميه و حتی با پرندگانی با پلاک کشورهای خارجی هم دیده می شد. 3_ ضريح قديمى امامزاده که از جنس چوب بسیار خوب وعالی ساخته وپارچه ای سبز زنگ همیشه به روی آن کشیده شده بود به يكى از بقاع متبركه ديگر (امامزاده عباسعلى كوشك زر روستای شهرمیان از توابع شهرستان اقليد) اهدا شده و به جاى آن يك ضريح فلزى كه قسمتهايى از ان آب طلا و نقره مى باشد از راه درآمد امامزاده که عمدتا از نذورات وهدایای مردم وزائرین محترم امام زاده می باشد با حضور باشکوه ومعنوی مردم اقلید وسرحد چهاردانگه در سال 72 ساخته شده است در نزدیکی روستا تلی بزرگ است که قدمت تاریخی آن مربوط به دوره ساسانیان می باشد که این تل معروف است به تل قصر کافوری (یکی از چهار قصر بهرام گور )یا همان کافتر که در قدیم مردم درآن زندگی می کردند .ودر سال 1360 توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی روستای جدید ساخته شد ومردم روستای قدیمی امیرآباد وکافتر وبزن وساکنین امامزاده سیدمحمد به این روستا ی جدید که نامش امیرآباد ،کافتر می باشد منتقل شدند  

[ پنجشنبه چهاردهم فروردین ۱۳۹۳ ] [ 11:57 ] [ asadjavankhaksar ]

خنجشت یکی از دهستانهای سرحد چهار دانگه می باشد که از توابع شهرستان اقلید واقع در استان فارس می باشد شغل بیشتر مردم این منطقه کشاورزی است وجمعیت ان حدود سه هزار نفر است از جاذبه های گردشگری این منطقه دریاچه اب شیرین کافتر و امامزاده سید محمد وامامزاده ابراهیم و کوهها وتنگه ها و چشمه وقنات های اطراف می باشد
هوای آن در بهار وتابستان خنک ودر زمستان سرد وبرفی است براساس سرشماری سال ۱۳۸۵ جمعیت دهستان خنجشت  ۸٬۳۸۵ نفر (۱٬۷۹۳ خانوار) بوده‌است. دهستان‌: خنجشت‌، دارای‌ 9 ده‌ و 71 مزرعه‌؛می باشد 

[ پنجشنبه چهاردهم فروردین ۱۳۹۳ ] [ 11:0 ] [ asadjavankhaksar ]

در لغت نامه دهخدا چنین امده‌است چشمه رعنا کردشول. [ چ َ م َ رَ ک ُ ] (اِخ) دهی است از دهستان خنگشت،(خونگشت) (خنجشت) بخش مرکزی شهرستان آباده که در ۹۲ هزارگزی جنوب خاور اقلید و در جنوب باختری دریاچه کافتر واقع است دامنه‌ای است سردسیر که ۷۵ تن سکنه دارد. آبش از چشمه. محصولش غلات و حبوبات. شغل اهالی زراعت و قالیبافی و راهش فرعی است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷).

اکنون چشمه رعنا روستایی است از توابع شهرستان اقلید استان فارس با مشخصات جغرافیایی (عرض جغرافیایی "93'56 °30 شمالی و طول جغرافیایی "87 '64 °52 شرقی با ارتفاع 2400 متر از سطح دریای ازاد)که با فاصله ۶۵ کیلومتر از مرکز شهرستان در جنوب شرقی اقلید واقع شده‌است دارای راه اسفالته مناسب برق خانه بهداشت درمانگاه اب اشامیدنی بهداشتی است .جمعیت این روستا در سال ۱۳۹۰ در حدود ۳۰۰۰ نفر می‌باشد و تمامی سکنه روستا شیعه 12 امامی می باشند.۸۰ درصد جمعیت روستا باسواد است جمعیت تحصیل کرده بالای دیپلم قریب به ۷۰۰ نفر است که از این تعداد قریب به ۲۰۰ نفردارای مدرک لیسانس وبالاتر می‌باشند این روستا دارای مدرسه ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان می‌باشد مردمانی سخت کوش دارد شغل اکثریت مردم کشاورزی توام با دامداری است. زمین‌های قابل کشت روستا حدود ۱۲ تا ۱۵ هزار هکتار می‌باشد محدوده جغرافیایی زمین ها و مراتع روستا در جنوب غربی ترین نقطه مختصات عر ض جغرافیایی "24'60 °30 و طول جغرافیایی "00'53 °52 و در شمال شرقی ترین نقطه مختصات جغرافیایی "14'57 °30 و طول جغرافیایی "93'75 °52 دارای اب و هوای سرد کوهستانی است که در تابستان هوای ان معتدل و خنک است.وضع بارش نسبتا مناسبی را دارا می‌باشد بافت جمعیتی قبیله‌ای دارد و تعدادی از طوایف کردشولی قرنهاست که در این منظقه ساکن شده اند و بارها محل ده و روستای خود را جابجا کرده اند و سرانجام در چشمه رعنای فعلی ساکن گشته اند. کردشولی ها که بزرگترین چمعیت ایلی کردان فارس بوده اند در ساختار ایلی قبلا ایل مستقل بوده که به مرور زمان ساکن گشته و به طایفه‌ مستقل شناخته می‌شده‌است لکن در اواخر قاجاریه و اوایل پهلوی در ساحتار ایل قشقایی جایگاه ایلی مناسبی داشته و پس از ان از لحاظ ساختار ایلی طایفه‌ای از طوایف ایل خمسه استان فارس محسوب می‌شده‌است که هنوز بعضی از تیره‌ های ان کوچنده هستند که جمعیت بسیار کمی از ان در روستای چشمه رعنا فعلی ساکن است وشامل تیره های کل براتی ، مختاری ،ادینه مخمدحسینی ،عالیشاهی ،رئیسی ،مراد شفیعی ،باباملکی ،عباسعلی جانی ،حاجی قنبری،بایندیری (تیره ترکان آق قویونلو (بایندریه) ... میشوند لازم به ذکر است قبلا رده تیره های فوق در ساختار ایلی طایفه بوده است هنوز هم در محاورات روزانه مردم از انها با عنوان طایفه یاد می کنند).این روستا فبلا به «کردشول»Kord Shūl همان نام طایفه شهرت داشت که در اسناد ثبتی کماکان از ان نام می‌برند.لازم به ذکر است که در زیست بوم این طایفه مکان های بسیاری به نام کردشول نامگذاری شده است و در اصل هر جایی که تعدادی از این طایفه کوچندگی را رها کرده و ساکن گردید ه اند به نام کردشول نامگذاری شده است که مهمترین این روستاها کردشول پاسارگاد کردشول شهرستان قیر کردشول شهرستان اقلید(چشمه رعنا) و یا نام هایی که نظیر شول شولستان و ... را می توان نام بردعلاوه بر این مکان های جمعیتی که مستقیما برگرفته از نام کردشول است شهرها روستاهای بسیار دیگری نیز مسکن و ماوای کردشولی هاست که از ان جمله اند : روستاهای حسین آباد، کافتر امیر اباد خنجشت، سیربانو ،سه قلات در منطقه سردسیری شهرستان اقلید، قطب آباد و مبارک آباد در منطقه گرمسیری شهرستان جهرم، و شهرهای اقلید، آباده،خرم بید ،سعادت شهر، سیدان مرودشت، سیوند ، زرقان ،مرودشت،شیراز،جهرم،و..... و روستاهای اطراف و توابع این شهرها و شهرستانها و عده ای نیز به اقصی نقاط ایران و جهان مهاجرت کرده اند که البته به صورت توده جمعیتی نیستند و بیشتر جنبه انفرادی و شغلی دارد. زبان انان علیرغم ریشه کردی، لری مغلوط که با کلمات عربی، انگلیسی، هندی و.. سیوندی امیخته‌است می باشد در میان روستاهای شهرستان از لحاظ اقتصادی و اجتماعی وضعیت نسبتا خوبی را دارا می‌باشد تمام مردم روستا با هم خویشاوندی دارند و اخیرا بعضا با غیر بومی‌ها نیز ازدواج کرد ه‌اند تفریبا ۴۰ درصد خانوارهای روستا دارای خودرو بوده و هر خانوار کشاورز اغلب وسایل مکانیزه کشاورزی را خود مالک می‌باشند و نزدیک به ۹۰ درصد مردم روستا موتور سیکلت برخوردار می‌باشند و اغلب مسکن مناسب و نوساز را طی سالهای اخیر تدارک دید ه‌اند.برای اطلاعات بیشتر در خصوص وضعیت اب و هوایی و روئیت نقشه و سایر اطلاعات تکمیلی می توانید ازطریق لینک های موجود در منابع (ذیل همین صفحه) مراجعه کنید.

 

[ پنجشنبه چهاردهم فروردین ۱۳۹۳ ] [ 0:43 ] [ asadjavankhaksar ]

سرحد چهاردانگه نام منطقه ای در شمال استان فارس بوده که در حوزه شهرستانهای اقلید، آباده و مرودشت واقع شده است و شامل حدود 200 روستا می‌شود.

مهم‌ترین و با قدمت ترین روستاهای بدین شرح است : رحمت آباد(آزادگان)، شهرمیان، سده، آسپاس، دژکرد،امیرآبادکافتر ،چشمه رعنا حسن آباد ،شهرآشوب  و ...

آب و هوای این منطقه سرد کوهستانی بوده و متوسط بارندگی سالانه در این منطقه حدود 600 میلیمتر در سال می باشد.سرچشمه رود کر به عنوان بزرگترین رود استان فارس و تامین کننده آب سد های ملاصدرا، درودزن و سیوند و همچنین دریاچه بختگان در این منطقه می باشد.

شغل مردم سرحد چهار دانگه عمدتاً کشاورزی و دامداری بوده و مهمترین محصولات تولیدی آن چغندر قند، گندم، حبوبات، هندوانه و تره بار است.

[ پنجشنبه چهاردهم فروردین ۱۳۹۳ ] [ 0:38 ] [ asadjavankhaksar ]
یکی از پذیرائی های مرسوم وسنت حسنه مردم اقلید رسم کلوخ پز می باشد با توجه به اینکه اقلید یک منطقه کشاورزی است و محصول سیب زمینی نیز از دیرباز از مهمترین محصولاتی بوده که کشاورزان به آن توجه داشته و آن را می کاشته اند، در این جا با یکی از محصولات غذایی سیب زمینی به نام کلوخ پز آشنا می شویم. در ابتدا کلوخ های زمینی که سیب زمینی از آن برداشت شده جمع آوری وروی هم به صورت دایره که سقف آن به شکل هرمی به هم برسد، یک کوره کوچک ساخته می شود. سپس زیر آن آتش روشن می کنند تا جایی که کلوخ ها از قرمزی به سفیدی برسند. در این هنگام سیب زمینی ها درون کوره گذاشته می شوند و کلوخ ها را روی آنها می ریزند و می کویند. پس از 30 دقیقه سیب زمینی برشته شده آماده خوردن است.

[ پنجشنبه چهاردهم فروردین ۱۳۹۳ ] [ 0:25 ] [ asadjavankhaksar ]
........ مطالب قدیمی‌تر >>

.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

asad_khaksar1352@yahoo.com
امکانات وب